Stadsstyrelsen föreslår att projektplan för Skomakarböle allaktivitetshus ska godkännas

Vid sitt sammanträde 12.2 beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att den ska godkänna en projektplan för Skomakarböle allaktivitetshus.
På väggen i stadsstyrelsens sessionssal finns porträttet av före detta stadsdirektörer.  Bild: Sakari Röyskö
På väggen i stadsstyrelsens sessionssal finns porträttet av före detta stadsdirektörer. Bild: Sakari Röyskö

Projektplanen gäller byggande av en ersättande nybyggnad för skolan Suutarilan ala-asteen koulu, daghemmet Seulanen och biblioteks- och ungdomstjänster samt skolan Suutarinkylän peruskoulu och daghemmet Vaskiniitty, vilka i nuläget är verksamma i Skomakarböle allaktivitetshus.

Det är inte ekonomiskt lönsamt att bygga om Skomakarböle allaktivitetshus nuvarande lokaler eftersom huset behöver omfattande hustekniska reparationer och utbyggnad. Det är meningen att den nuvarande byggnaden ersätts med en nybyggnad på samma tomt.

De nuvarande lokalerna i allaktivitetshuset inrymmer för tillfället Suutarilan ala-asteen koulu med 345 elever, daghemmet Seulanen med plats för 140 barn, ett bibliotek, ungdomstjänster och mun- och tandvårdstjänster.
Rivningen av den befintliga byggnaden har behandlats i samråd med planläggningen och stadsmuseet. Avsikten är att nybyggnaden ska vara möblerad och kunna tas i bruk senast i januari 2027. Projektets kostnader är cirka 52 miljoner euro.

Ärendet går vidare till behandling i stadsfullmäktige.

Tidsbundna tomtpolitiska principer och åtgärder för att främja bostadsbyggandet

Stadsstyrelsen godkände de tomtpolitiska principerna och åtgärderna för att främja bostadsbyggandet i en förändrad omvärld. Inflation, stigande räntor och byggnadskostnader samt lågt konsumentförtroende har lett till att konsumenternas och investerarnas efterfrågan på bostadsmarknaden minskat.

Med de förslagna åtgärderna och principerna försöker staden förbättra sin bostadsproduktion i en förändrad omvärld. Principerna och åtgärderna gäller under en begränsad tid fram till 30.6.2025 om man inte särskilt beslutar något annat.

Stadsstyrelsen fick dessutom en översikt om läget med hallen i Ilmala.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.