Kaupunginhallitus esittää Suutarilan monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksymistä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.2. esittää valtuustolle Suutarilan monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksymistä.
Kaupunginhallituksen istuntosalin seinällä on entisten kaupunginjohtajien muotokuvia. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallituksen istuntosalin seinällä on entisten kaupunginjohtajien muotokuvia. Kuva: Sakari Röyskö

Hankesuunnitelma koskee korvaavan uudisrakennuksen rakentamista Suutarilan nykyisessä monitoimitalossa toimiville Suutarilan ala-asteen koululle, päiväkoti Seulaselle ja kirjasto- ja nuorisopalveluille sekä Suutarinkylän peruskoululle ja päiväkoti Vaskiniitylle. 

Suutarilan monitoimitalon nykyisten tilojen perusparannus ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa mittavan taloteknisen korjaus- ja laajennustarpeen vuoksi. Nykyinen rakennus on tarkoitus korvata uudisrakennuksella samalle tontille. 

Monitoimitalon nykyisissä tiloissa toimivat tällä hetkellä 345 oppijan Suutarilan ala-asteen koulu, 140 lapsen päiväkoti Seulanen, kirjasto, nuorisopalvelut ja suun terveydenhuolto. 

Nykyisen rakennuksen purkua on käsitelty yhteistyössä kaavoituksen ja kaupunginmuseon kanssa. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön kalustettuna tammikuuhun 2027 mennessä. Hankkeen kustannukset ovat noin 52 miljoonaa euroa. 

Asia etenee kaupunginvaltuustoon. 

Määräaikaiset tonttipoliittiset periaatteet ja toimenpiteet asuntorakentamisen edistämiseksi 

Kaupunginhallitus hyväksyi tonttipoliittiset periaatteet ja toimenpiteet asuntorakentamisen edistämiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Inflaatio, korkojen ja rakentamisen hinnan nousu sekä alhainen kuluttajaluottamus ovat aiheuttaneet kuluttaja- ja sijoittajakysynnän hiipumista asuntomarkkinoilla. 

Esitetyillä toimenpiteillä ja periaatteilla pyritään edistämään kaupungin asuntotuotantoa muuttuneessa toimintaympäristössä. Periaatteet ja toimenpiteet ovat voimassa määräaikaisesti 30.6.2025 saakka, ellei erikseen toisin päätetä.

Kaupunginhallitus sai kokouksessa lisäksi tilannekatsauksen Ilmalan hallin tilanteesta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.