Stadsstyrelsen beviljade lån för utvidgning av Malms simhall

Vid sammanträdet den 4 december beslutade stadsstyrelsen att bevilja Urheiluhallit Oy ett lån på drygt 31,5 miljoner euro för en utvidgning av Malms simhall. Urheiluhallit Oy är ett bolag inom Helsingfors stadskoncern. Huvudägaren är Helsingfors stad med en ägarandel på cirka 51 procent.
Vid sammanträdet den 4 december beslutade stadsstyrelsen att bevilja Urheiluhallit Oy ett lån på drygt 31,5 miljoner euro för en utvidgning av Malms simhall. Bild: Sakari Röyskö
Vid sammanträdet den 4 december beslutade stadsstyrelsen att bevilja Urheiluhallit Oy ett lån på drygt 31,5 miljoner euro för en utvidgning av Malms simhall. Bild: Sakari Röyskö

Malms simhall ska utvidgas med två simbanor för motionärer, en terapibassäng, en kallbassäng och nödvändiga tekniska lokaler. Dessutom ska tre gymnastiksalar byggas i simhallen. Utomhus tänker man bygga ett friluftsbad tätt intill simhallen.

Malms simhall stod klar 1983 och är en av Helsingfors populäraste badplatser med 400 000 besökare om året.

Den sammanlagda kostnadskalkylen för de idrottsanläggningar som ingår i utvidgningen av Malms simhall uppgår till cirka 32,5 miljoner euro. Urheiluhallit Oy:s självfinansieringsandel är en miljon euro. Avsikten är att ansöka om understöd för uppförande av idrottsanläggning hos undervisnings- och kulturministeriet. Om understödet beviljas minskar behovet av lån från staden med högst en miljon euro.

Stadsstyrelsen föreslår att ett naturskyddsområde inrättas i Sockenbacka

Helsingfors stadsstyrelse beslutade föreslå att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ska inrätta Batteribackens naturskyddsområde och bestyrka områdets skötsel- och förvaltningsplan för åren 2024–2033. Batteribacken ligger i stadsdelen Sockenbacka.

Syftet med skyddet är att bevara fornminnena samt mångfalden i floran och det värdefulla bergsområdet. Under första världskriget byggdes en försvarsställning på Batteribacken som en del av den befästningskedja som omger huvudstadsregionen. Under andra världskriget kompletterades försvarskonstruktionerna med en luftvärnsstation. 

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.