Kaupunginhallitus myönsi lainan Malmin uimahallin laajennukseen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4. joulukuuta myöntää Urheiluhallit Oy:lle runsaan 31,5 miljoonan euron lainan Malmin uimahallin laajennusta varten. Urheiluhallit Oy on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö, jonka pääomistaja on Helsingin kaupunki noin 51 prosentin osuudella.
Opastekyltti johdattaa kaupunginhallituksen istuntosaliin. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4. joulukuuta myöntää Urheiluhallit Oy:lle runsaan 31,5 miljoonan euron lainan Malmin uimahallin laajennusta varten. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Patterimäen luonnonsuojelualueen. Kuva: Sakari Röyskö

Malmin uimahallin sisätiloja on tarkoitus laajentaa kahdella kuntouimaradalla, monitoimi- ja kylmävesialtaalla sekä tarvittavilla teknisillä tiloilla. Lisäksi halliin on tarkoitus rakentaa kolme liikuntasalia. Ulkotiloihin on suunniteltu uimahalliin kiinteästi liittyvä maauimala.

Vuonna 1983 valmistunut Malmin uimahalli on tällä hetkellä yli 400 000 vuotuisella kävijällään yksi Helsingin suosituimmista uimapaikoista. Kävijämäärän ennustetaan kasvavan. Malmin uimahallin laajennushanke on tärkeä osa Malmin kaupunkiuudistusta. 

Malmin uimahallin laajennushankkeen kustannusarvio liikuntatilojen osalta on yhteensä noin 32,5 miljoonaa euroa. Urheiluhallit Oy:n omarahoitusosuus on miljoona euroa. Hankkeelle on tarkoitus hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntapaikkarakentamisen avustusta, joka myönnettäessä pienentää kaupungilta tarvittavan lainoituksen määrää korkeintaan miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus esittää luonnonsuojelualueen perustamista Pitäjänmäelle

Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Patterimäen luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vuosille 2024–2033. Patterimäki sijaitsee Pitäjänmäen kaupunginosassa.

Suojelun tarkoituksena on säilyttää arvokkaan kallioalueen ja kasvillisuuskohteen monimuotoisuus sekä muinaismuistot. Ensimmäisen maailmansodan aikana Patterimäelle rakennettiin puolustusasema, joka on osa pääkaupunkiseutua ympäröivää linnoitusketjua. Puolustusrakenteet täydentyivät toisen maailmansodan aikana ilmatorjunta-asemalla.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.