Stadsstyrelsen beviljade anslag för uteserveringsprojekt i centrum

Stadsstyrelsen beviljade vid sitt sammanträde den 27 maj Helsingfors stadslokaler Ab ett anslag för ett uteserveringsprojekt i centrum. Anslaget uppgår högst till 500 000 euro. Helsingfors stadslokaler Ab är ett bolag helt och hållet i Helsingfors stads ägo, vars verksamhetsområde är utveckling av de lokaler och områden som den hyr.
Kesäterassi Designmuseon edessä.
Bild: Kiia Koliseva

Bakom beslutet ligger stadsstyrelsens beslut från oktober 2023, enligt vilket stadsmiljösektorn, Helsingfors stadslokaler Ab och Helsinki evenemangsstiftelse sr sommaren 2024 ska bygga upp ett mer omfattande nätverk av uteserveringar och försäljningsställen som stöder en stärkt matkultur i centrum och stärker centrums attraktivitet. Befintliga promenad-, torg- och parkområden används vid genomförandet. 

Helsingfors stadslokaler Ab har som mål att hitta nya intressanta platser för uteserveringar i centrum. Tanken är att det i centrum inte skulle finnas en stor uteservering utan ett nätverk av flera mindre uteserveringar.

Detaljplaneändring i Staffansby vidare till fullmäktige 

Stadsstyrelsen godkände för sin del en detaljplaneändring i Staffansby. Detaljplaneändringen gäller tomterna vid Malms handelsväg 30 och Nyåkersstigen 6. Ärendet går vidare för beslut i stadsfullmäktige i juni.

Det obebyggda kvarteret för affärs- och kontrollsbyggnader vid Malms handelsväg 30 görs om till bostäder. Kvartersområdet för radhus och småhus vid Nyåkersstigen 6 görs om till en tomt för flervåningshus. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga två nya flervåningshus. Antalet invånare ökar med ca 160–200 personer.

Detaljplaneändringen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål, bland annat genom att främja bostadsproduktion vid goda kollektivtrafikförbindelser, förstärka stadsdelens livskraft och karaktär samt genom att förnya och komplettera den befintliga byggda miljön på ett hållbart sätt som beaktar områdets särdrag.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.