Kaupunginhallitus myönsi määrärahan ydinkeskustan terassihankkeelle

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 27. toukokuuta määrärahan Kaupunkitilat Oy:n ydinkeskustan terassihankkeelle. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan asemakaavan muutoksen Tapaninkylään.
Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan määrärahan Kaupunkitilat Oy:n terassihankkeelle. Kuva: Kiia Koliseva
Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan määrärahan Kaupunkitilat Oy:n terassihankkeelle. Kuva: Kiia Koliseva

Kaupunginhallitus päätti myöntää määrärahan Kaupunkitilat Oy:n ydinkeskustan terassihankkeelle. Määräraha on enintään 500 000 euroa. Helsingin Kaupunkitilat Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on vuokraamiensa tilojen ja alueiden kehittäminen.

Päätöksen taustalla on kaupunginhallituksen lokakuussa 2023 tekemä päätös, jonka mukaan kaupunkiympäristön toimialan, Kaupunkitilat Oy:n ja Tapahtumasäätiön tulee keskustan vetovoiman vahvistamiseksi toteuttaa kesällä 2024 ydinkeskustaa laajemmin kattava terassialueiden ja ruokakulttuurin vahvistumista tukevien myyntipisteiden verkosto. Toteutuksessa käytetään olemassa olevia kävely-, tori- ja puistoalueita. 

Kaupunkitilat Oy:n tavoitteena on etsiä keskustasta uusia kiinnostavia kohtia terasseille. Ajatuksena on, että ydinkeskustan alueella ei olisi yhtä isoa terassia, vaan monesta pienemmästä terassista muodostuva terassien verkosto.

Asemakaavan muutos Tapaninkylässä etenee valtuustoon 

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan asemakaavan muutoksen Tapaninkylään. Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteissa Malmin kauppatie 30 ja Uudenpellonpolku 6. Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa.

Malmin kauppatie 30:ssa toteuttamatta jäänyt liike- ja toimistorakennusten kortteli muutetaan asuinkäyttöön. Uudenpellonpolku 6:ssa pientalojen korttelialuetta muutetaan asuinkerrostalokäyttöön. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaksi uutta asuinkerrostaloa. Asukasmäärän lisäys on noin 160–200 asukasta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, vahvistamalla kaupunginosan elävyyttä, omaleimaisuutta ja elinvoimaisuutta sekä uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kestävästi huomioiden alueen erityispiirteet.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.