Stadsstyrelse föreslår att stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändring för statsrådsborgen

Vid sitt sammanträde den 20 maj beslutade stadsstyrelsen förorda skyddet av byggnaden för den finska handelshögskolan i Helsingfors.
Stadsstyrelsens sessionssal.  Bild: Sakari Röyskö
Stadsstyrelsens sessionssal. Bild: Sakari Röyskö

Stadsstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att detaljplaneändringen för statsrådsborgen ska godkännas.  Detaljplaneändringen gäller kvarter 1 och ett gatuområde som är en del av Snellmansgatan och Regeringsgatan i Kronohagen. På en tomt i kvarteret finns en yttre byggnad i empirestil som byggts år 1822–1853 och ett tidigare tryckeri som byggts år 1897–1900 på innergården och som används av statens centralförvaltning.

Målet är att göra det möjligt att bevara kvarteret för dess ursprungliga syfte för att användas av statens centralförvaltning genom att bygga ut statsrådsborgen med en modern byggnad för förvaltning och kontorsfunktioner på ett sätt som bevarar de ursprungliga gamla yttre borgsbyggnaderna från tunga förändringar. Byggnadsdelen på innergården, den så kallade gårdsflygeln som tidigare användes som tryckeri, måste rivas för att bereda plats för nybyggnaden. Målet är att avsevärt förbättra den högsta statsledningens säkerhet och förutsättningar att arbeta.

Ärendet går vidare för beslut i stadsfullmäktige.

Staden förordar skyddet av byggnaden för den finska handelshögskolan i Helsingfors

Stadsstyrelsen beslutade ge NTM-centralen i Nyland ett utlåtande om ett förslag om att skydda byggnaden för den finska handelshögskolan i Helsingfors.

Stadsstyrelsen beslutade förorda Museiverkets skyddsförslag. Enligt stadsstyrelsen anger Museiverket omfattande motiveringar för sitt förslag om att skydda byggnaden. Skyddet av byggnaden skulle trygga objektets kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.