Kaupunginhallitus esittää Valtioneuvoston linnan kaavaratkaisun hyväksymistä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.5. myös puoltaa Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksen suojelua.
Kaupunginhallitus kokoontuu Helsingin kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään kaupungintalolla maanantaisin. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu koskee Kruununhaan korttelia 1 sekä katualuetta, joka on osa Snellmaninkatua ja Hallituskatua. Korttelin tontilla sijaitsee vuosina 1822 - 1853 rakennettu empiretyylinen rakennuksen ulkokehä ja vuosina 1897 - 1900 sisäpihalle rakennettu entinen painotalo, joka on valtion keskushallinnon käytössä.

Tavoitteena on mahdollistaa korttelin säilyminen edelleen alkuperäisessä valtion keskushallinnon käytössä laajentamalla Valtioneuvoston linnaa nykyaikaisella hallinto- ja toimistorakennuksella, joka säästää alkuperäiset vanhat ulkokehän rakennukset raskailta muutoksilta. Sisäpihalle rakennettavan uudisrakennuksen tieltä joudutaan purkamaan entisenä painotalona toiminut rakennuksen osa, niin kutsuttu pihasiipi. Tavoitteena on parantaa merkittävästi ylimmän valtiojohdon työskentelyedellytyksiä ja turvallisuutta.

Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupunki puoltaa Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksen suojelua

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun suojeluesityksestä.

Museovirasto on tehnyt erityisistunnossaan 20.2.2024 rakennussuojeluesityksen entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksen  suojelemisesta rakennusperintölain nojalla.  Rakennus on nykyisin Aalto-yliopisto käytössä. 

Kaupunginhallituksen mukaan Museovirasto on suojelupäätöksessään esittänyt kattavat perustelut rakennuksen suojelemiseksi. Rakennuksen suojeleminen turvaisi kohteen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.