Stadsfullmäktige godkände projektplanen för Vandaspårans avsnitt i Helsingfors

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 september att godkänna byggandet av projektet Vandaspårans avsnitt i Helsingfors. Fullmäktige beslutade också att godkänna projektplanen för ombyggnad av Pihlajiston ala-aste och daghemmet i Rönninge.
Spårvagn i Helsingfors. Bild: Jussi Hellsten
Spårvagn i Helsingfors. Bild: Jussi Hellsten

Vandaspåran är en plan för en snabbspårvägsförbindelse från Mellungsbacka i Helsingfors via Håkansböle, Dickursby och Aviapolis till flygplatsen i Vanda. Spårvägen är totalt cirka 19,3 kilometer lång varav ett banavsnitt på cirka 500 meter och den östra ändhållplatsen ligger i Mellungsbacka i Helsingfors. Spårvägen har planerats enligt samma planeringsprinciper som snabbspårvägen i Helsingfors.

Helsingfors stad förhandlar med staten om statligt stöd för projektet under hösten 2023. Villkoren för genomförandet är att Vanda stad inleder byggfasen för sin del av projektet.

Maximipriset för spårvägen och den sammanhängande gatuinfrastrukturen exklusive mervärdeskatt uppgår till 15 miljoner euro.

Ombyggnad av Pihlajiston ala-aste och daghemmet i Rönninge

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Pihlajiston ala-aste och daghemmet i Rönninge.

Pihlajiston ala-astes nuvarande lokaler motsvarar inte servicebehovet i området. Skolan har för närvarande cirka 350 elever men de nya lokalerna planeras för cirka 470 lågstadieelever. Dessutom kommer det att finnas nya daghemslokaler för cirka 120 barn i byggnaden för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

I de nya lokalerna är det möjligt att tack vare kompletteringsbyggandet ordna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning enligt det nya områdets föränderliga behov: i projektet förbereder man sig bland annat på en eventuell utvidgning på 2030-talet

Maximipriset för ombyggnadens byggkostnader är 28 miljoner euro.

Stadsfullmäktige behandlade dessutom den sannfinländska fullmäktigegruppens gruppmotion om faktorer och eventuella åtgärder som påverkar Helsingfors dragnings- och hållkraft.