Kaupunginvaltuusto päätti kaavaratkaisuista Laajasaloon ja Itäkeskukseen

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.4. myös Stadin ammattiopiston Pasilan toimipisteen hankesuunnitelmasta.
Nuottaniemen rantaa kuvattuna vuonna 2008. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Juho Nurmi
Nuottaniemen rantaa kuvattuna vuonna 2008. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Juho Nurmi

Valtuuston hyväksymä Laajasalon asemakaavan muutos koskee Nuottaniemen huviloita ja virkistysaluetta, joka sijaitsee Laajasalon eteläosassa Santahaminaa vastapäätä. Kaavaratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa ympärivuotinen asuminen alueen neljässä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa huvilassa. Huviloiden yhteyteen osoitetaan talousrakennusoikeutta ja huviloille osoitetaan tontit, jolloin virkistysalue pienenee hieman.

Kaavaratkaisu on tehty, koska kaupungin toimitilastrategian mukaisesti kaupunki luopuu rakennuksista, joille sillä ei ole omaa palvelukäyttöä. Tavoitteena on, että alueen huvilat kunnostetaan ja että huviloita sekä niiden pihapiirejä vaalitaan. Kaupungin on tarkoitus myydä huvilat ja myydä tai vuokrata niille osoitetut tontit. Muu alue säilyy laajalti yleisenä virkistysalueena. 

Kaavassa on erityisesti pyritty ratkaisemaan, että alueen luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon ja että alueen tärkeimmät piirteet säilyvät osana alueen identiteettiä. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueen huviloiden puutarhakulttuurin vaalimiseen sekä alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Itäkeskukseen uusi päiväkoti ja leikkipuisto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueen asemakaavan muutoksen. Alueella sijaitsee Itäkeskuksen peruskoulu ja entinen Helsingin kielilukio, jonka toiminta on siirtynyt uusiin tiloihin. Koulurakennusten välissä olevat sorakentät ovat nykyisin rakentamatta jääneitä puistoalueita, ja muutosalue ulottuu tonttirajojen tarkistuksen sekä kulkuyhteyksien ja hulevesijärjestelyiden osalta Myllypuron liikuntapuiston puolelle.

Kaava mahdollistaa uuden päiväkodin ja leikkipuiston rakentamisen, peruskoulun laajentamisen, alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden parantamisen sekä lukiorakennuksen purkamisen ja lukiotontin kehittämisen esimerkiksi liikuntarakentamista varten. 

Koko hankkeen kustannukset ovat yhteensä noin 31 miljoonaa euroa.

Stadin ammattiopiston Pasilan toimipiste muuttaa Vallilaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Savonkadun toimipaikan korvaavien tilojen perusparannuksen ja toiminnallisten muutosten hankesuunnitelman. Pasilan Savonkadun alueelle valmistellaan kaavamuutosta ja aluetta tullaan lähivuosina kehittämään. Tämän seurauksena Stadin ammatti- ja aikuisopiston hius- ja kauneudenhoitoalan opetuksen järjestämiselle tarvitaan korvaavat tilat vuoden 2025 loppuun mennessä.

Uudet korvaavat tilat toteutetaan kaupungin omistamaan kiinteistöön Vallilaan. Nilsiänkatu 6:n tilat ovat vapautuneet aiemmasta käytöstä. 

Koko hankkeen kustannus on noin 17 miljoonaa euroa.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.