Stadsfullmäktige behandlar en projektplan för centralköket i Backas och en detaljplaneändring för Jollas och Hästnässund

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 29 maj kl. 18. På föredragningslistan finns bland annat en projektplan för en nybyggnad för centralköket i Backas och en detaljplaneändring för Jollas och Hästnässund i Degerö.
Stadsfullmäktiges sammanträde kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen.  Bild: Sakari Röyskö
Stadsfullmäktiges sammanträde kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Bild: Sakari Röyskö

Projektplanen för nybyggnaden för centralköket i Backas gäller ett nytt centralkök för affärsverket servicecentralen (Servicecentralen Helsingfors), vilket ersätter det nuvarande centralköket som har nått slutet av sin livscykel. Centralköket i Backas tillhandahåller den lagstadgade matservicen för fostrans- och utbildningssektorn och social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Stadsfullmäktige behandlar även en detaljplaneändring för Jollas och Hästnässund i Degerö. Detaljplaneändringen gör det möjligt att skydda de kulturhistoriskt värdefulla villorna på fastigheterna.

Dessutom behandlar stadsfullmäktige en projektplan för en nybyggnad för  daghemmen Päiväpirtti och Topelius i Bortre Tölö och en detaljplaneändring för statsrådsborgen.

På föredragningslistan finns även en gruppmotion av Samlingspartiets fullmäktigegrupp om förbättring av centrums livskraft och en gruppmotion av Socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp om fungerande arbetskraftspolitik i Helsingfors.

Sammanträdets föredragningslista är publicerad på stadsfullmäktiges webbplats.

Sammanträdet börjar klockan 18 och kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller på plats i stadshuset (ingång vid Sofiegatan 3). Sammanträdet kan också ses som inspelning på Helsingforskanalen. Sammanträdet diskuteras på X med hashtaggen #helvaltuusto.

Stadsfullmäktiges alla beslut från sammanträdet publiceras efter sammanträdet i beslutsmeddelandet, som finns på sidan med beslutsmeddelanden (på finska).