Stadens Friidu och Kundi 2024 är Riitta Korhonen och Janne Saarikivi

Finlands största hembygdsförening Stadin Slangi rf utser årligen Stadin Friidu och Kundi på Helsingforsdagen den 12 juni. Detta är den buligaste hedersbetygelsen en Hesabo kan få. Till Stadin Friidu 2024 utsågs stadsaktivisten Riitta Korhonen och till Stadin Kundi 2024 faktaboksförfattaren Janne Saarikivi.
Riitta Korhonen ja Janne Saarikivi.
Stadin Friidu 2024 utsågs stadsaktivisten Riitta Korhonen och till Stadin Kundi 2024 faktaboksförfattaren Janne Saarikivi. Bild: Petri Anttila

Riitta Korhonen, som valts till Stadens Friidu, är stadsaktivist och hennes insatser för stadens viktiga kultur- och naturområden uppskattas särskilt av Stadin Slangi rf:s styrelse. Korhonen hade dessutom en nyckelroll i räddningen av den värdefulla Annalavillan. Hon fortsätter som ordförande i styrelsen för företaget som äger villan och är aktiv som volontär i ett café som drivs ideellt.

Även om Korhonen är inte är född i Helsingfors, flyttade hon till staden redan för över 50 år sedan. Korhonen har varit aktiv i flera stadsdelsföreningar. Hon är utbildad geolog och internationellt känd som torvexpert.

Janne Saarikivi, som valts till Stadens Kundi 2024, är språkforskare, fackboksförfattare och kolumnist. Han väcker diskussion genom att skriva om samspelet mellan språket och samhället. Saarikivi deltar aktivt i språkpolitiska diskussioner och framhäver vikten av att bevara det finska språket. Han har gjort stora insatser för att även lekmän ska bli intresserade av språk.

Stadin Slangis styrelse gläder sig dessutom över Saarikivis intresse för slang. För en infödd Hesabo som Saarikivi, är Stadin med alla dess barndomsminnen viktig, och faderns och dennes brors gamla slang lever kvar hos honom. Ungdomstiden präglades av Berghälls gymnasiums bohemiska generation, och den tidens hopp och positivitet finns fortfarande med.

Stadin Slangi rf har valt Stadens Friidu och Kundi sedan 1996. Valet görs av föreningens styrelse utifrån medlemmarnas förslag.

Stadens Friidu och Kundi belönades på Esplanadens scen den 12 juni som en del av Helsingforsdagens program.