Staden förbereder sig med toaletter och sopkärl för Valborg

Staden ordnar med öppna flak och sopkärl till evenemang samt plåttunnor för pyrande grillrester i centrum och Brunnsparken för vappenfirarna. Denna Valborg testar vi återvinning av plast, glas, kartong och bioavfall i Brunnsparken. Under Valborg finns det inte vatten i bassängen kring Havis Amanda emedan renoveringen av statyn börjar efter vappen.
Mössan sätts på Havis Amanda. Bild: Jussi Hellsten
Mössan sätts på Havis Amanda. Bild: Jussi Hellsten

Det placeras 212 toaletter och 53 pissoarer i parkerna i centrum

Det finns toaletter på Järnvägstorget samt i Brunnsparken, Havsparken, Esplanadparken, Kajsaniemiparken, Observatoriebacken, Pestparken, Sinebrychoffsparken och Hartolaparken. De ställs på plats på valborgsmässoafton. Minst 18 toaletter är för personer med funktionshinder.

Det krävs tillstånd att hyra egna toaletter och placera ut dem på stadens mark. Tillstånd beviljas inte för sådana.

Återvinning av avfall testas i Brunnsparken

Vi testar sortering av avfall i Brunnsparken för första gången. Det finns tre återvinningspunkter för firare i parken där man kan återvinna bioavfall, plast, kartong och glas.

I närheten av återvinningspunkterna finns det också ett flak för blandat avfall som vi önskar att man använder om återvinningskärlen blir helt fyllda. Återvinningspunkterna finns vid Stora Allén, nära dansbanan och vid sandplanen i västra änden.

Parkerna hållbarhet skyddas

Man får inte köra med bil på gräsmattorna under våren i parkerna då de lätt tar skada. Till exempel samfund som säljer mat, och andra parter, får med tillstånd köra till gångarna i Brunnsparken, Kajsaniemiparken och de övriga parkerna i centrum. Ordningsvakter dirigerar trafiken i Brunnsparken och förhindrar otillåten körning till parken.

Bastustugor och tunga tält ska placeras på en hård yta. Vakterna hjälper vid behov med att hitta en lovlig tältplats. Det finns också en punkt för första hjälpen i Brunnsparken.

Kol från engångsgrillar och övrigt pyrande avfall ska läggas i plåttunnorna som reserverats för dem, inte i skräpcontainrarna. En brand bland en stor människomassa är synnerligen farlig, och brinnande avfall kan ge upphov till giftiga gaser.

Skumvinsflaskor byts mot biobiljetter och övriga flaskor hamnar hos insamlare

Helsingfors stad ordnar med traditionell insamling av skumvinsflaskor. Det finns två punkter för insamling av flaskor, en halvvägs på Stora Allén och den andra vid lekplatsen i Brunnsparken. Punkterna är markerade med höga, lodräta banderoller.

När man returnerar 20 skumvinsflaskor till punkten får man en biobiljett. Det finns 1 300 biljetter att dela ut. De flitigaste tjänar in i biobiljetter för hela året. Biljetten är 12 månader i kraft och kan användas på alla Finnkinos biografer. Jippot är till stor hjälp när spåren efter vappen städas upp. De tunga skumvinsflaskorna blir råmaterial för glasull, via Palautuspakkaus Oy.

Övriga flaskor och burkar hamnar i flaskinsamlarnas kassar. Den stora armén av flaskinsamlare är en välkommen extra hjälp. Vappenfirarna vet att flaskorna ges hela till insamlarna.

Trafikarrangemang i stadskärnan

Gatuavsnitten kring Salutorget och Esplanaden i Helsingfors centrum stängs av på valborgsmässoaftonen. Närmare information om trafikarrangemangen. 

Stara städar parkerna och gatorna

Stara städar parkerna och gatorna under hela veckoslutet under Valborg. Man har reserverat extra resurser för rengöringen under dagar och nätter. Staras parkarbetare och flera olika organisationer städar Brunnsparken på första maj. Den egentliga totala städningen efter vappen inleds på natten mot tisdag. Men städa gärna upp efter dig själv!