Staden arbetar för att förbättra vinterunderhållet i Hertonäsområdet

Det har funnits svårigheter med vinterunderhållet i Hertonäsområdet sedan början av denna vinter. YIT Road Oy inledde sin verksamhet som ny entreprenör i området i början av oktober. Staden har ingripit i försummelserna av underhållsarbetet. Utgående från övervakarnas observationer har vinterunderhållets kvalitet i området förbättrats sedan februari.
Kuvituskuva. Lumenaurausta Helsingissä.  Bild: Roni Rekomaa
Kuvituskuva. Lumenaurausta Helsingissä. Bild: Roni Rekomaa

Bristerna i vinterunderhållet i området upptäcktes både i den rikliga invånarresponsen och i rapporterna från arbetsövervakaren. Området omfattar Hertonäs, Degerö och Tammelund samt bland annat Kvarnbäcken, Botbyhöjden och Marudd 

– Den nya entreprenaden startade inte som planerat i höstas och arbetets kvalitet motsvarade inte det som beställts. Våra övervakare upptäckte försummelser i vinterunderhållet och i rapporteringen, samt brister i till exempel jouren. Entreprenören hade inte tillgång till all överenskommen utrustning, såsom anordningar för att avlägsna hårdpackade snövallar. Detta har naturligtvis också inverkat på kvaliteten, säger Tarja Silventoinen, stadsmiljösektorn, som är projektledare för Hertonäsområdet och som beställt underhållet av området. 

För att följa upp situationen höll vi regelbundet lägesöversiktsmöten om områdesentreprenaden tillsammans med entreprenören från mitten av december 2023. I början av februari beställde vi intensifierad övervakning av vinterunderhållet till området. Staden har också utfärdat sanktioner mot entreprenören för bristerna i arbetet sammanlagt 28 gånger sedan november. De ekonomiska sanktionerna uppgår till 174 000 euro i mitten av mars.  

Fler maskiner och anställda 

Entreprenören har identifierat och reagerat på de problem med vinterunderhållet som staden och invånarna har påvisat, försäkrar Aleksi Laine, direktör för infrastruktursegmentet vid YIT. 

− Vi har utökat både materielen och personalen för att kunna förbättra kvaliteten på arbetet. Vi har ingått nya underentreprenadavtal som gjort att vi fått tillgång till bland annat fler väghyvlar.  

Nu finns det fler arbetsmaskiner och anställda i området än tidigare.

Projektledare Tarja Silventoinen bekräftar att åtgärderna lönat sig, men att det fortfarande finns mycket att göra och att den beställda kvaliteten ännu inte har uppnåtts till alla delar. 

− I översiktsmötet som hölls i februari 2024 kunde vi konstatera att de överenskomna åtgärderna har haft en märkbar inverkan på vinterunderhållets kvalitet. Den tydliga minskningen av invånarrespons samt övervakarens rapporter stöder också uppfattningen. Det förekommer dock fortfarande avvikelser. 

Avvikelserna efter förnyelserna har i regel varit enskilda kvalitetsunderskott, såsom hårdpackade snövallar på bostadsgator och synhinder som orsakats av anhopning av snö i korsningar. Staden fortsätter att följa situationen och ingriper även i fortsättningen i de försummelser som observeras. 

Snöarbeten utförs av privata entreprenörer och stadens Stara 

Underhållsarbetet i staden är indelat i tio områdesentreprenader. Sex av dem har konkurrensutsatts till privata entreprenörer och Stara, Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster, ansvarar för fyra. Privata entreprenörer ansvarar för närvarande för cirka 43 procent av underhållsarbetet.