Kaupunki työskentelee Herttoniemen alueen talvihoidon parantamiseksi

Herttoniemen alueen talvikunnossapidossa on ollut vaikeuksia kuluvan talven alusta alkaen. Alueen uutena urakoitsijana aloitti lokakuun alussa YIT Road Oy. Kaupunki on puuttunut kunnossapitotyön laiminlyönteihin. Valvojien tekemien havaintojen perusteella talvikunnossapidon laatu alueella on parantunut helmikuusta alkaen.
Kuvituskuva. Lumenaurausta Helsingissä.  Kuva: Roni Rekomaa
Kuvituskuva. Lumenaurausta Helsingissä. Kuva: Roni Rekomaa

Alueen talvikunnossapidon puutteet havaittiin sekä runsaan asukaspalautteen että työn valvojan raporttien perusteella. Urakan alueeseen kuuluvat Herttoniemi, Laajasalo ja Tammisalo sekä mm. Myllypuro, Puotinharju ja Marjaniemi.

− Uusi urakka ei syksyllä lähtenyt käyntiin suunnitellusti, eikä työn laatu vastannut tilattua. Valvojamme havaitsi laiminlyöntejä talvikunnossapidossa sekä raportoinnissa ja puutteita esimerkiksi päivystyksessä. Urakoitsijalla ei ollut käytössään kaikkea sovittua laitteistoa, kuten laitteita polanteen poistamiseen. Se on tietenkin osaltaan vaikuttanut myös laatuun, kertoo Herttoniemen alueen kunnossapitoa tilaava projektinjohtaja Tarja Silventoinen kaupunkiympäristön toimialalta.

Tilanteen seuraamiseksi alueurakan tilannekatsauksia pidettiin urakoitsijan kanssa säännöllisesti joulukuun 2023 puolivälistä alkaen. Helmikuun alussa alueelle tilattiin talvihoidon tehostettua valvontaa. Kaupunki on myös antanut urakoitsijalle sanktioita työn puutteista marraskuusta lähtien yhteensä 28 kertaa. Rahallisia sanktioita on maaliskuun puoliväliin mennessä kertynyt 174 000 euroa.

Lisää koneita ja työntekijöitä

Urakoitsija on tunnistanut kaupungin ja asukkaiden osoittamat talvikunnossapidon ongelmat ja reagoinut niihin, vakuuttaa YIT:ltä infra-segmentin johtaja Aleksi Laine.

− Olemme lisänneet sekä kalustoa että henkilöstöä, jotta onnistumme parantamaan työn laatua. Olemme solmineet uusia aliurakointisopimuksia, joiden avulla olemme saaneet käyttöön muun muassa enemmän tiehöyliä.

Alueella on nyt käytössä aiempaa enemmän työkoneita ja henkilöstöä.

Projektinjohtaja Tarja Silventoinen vahvistaa, että toimenpiteet ovat kannattaneet, mutta tekemistä riittää edelleen, eikä kaikilta osin tilattuun laatuun ole vielä päästy.

− Helmikuussa 2024 pidetyssä katsauksessa voitiin todeta, että sovituilla toimenpiteillä on ollut näkyvää vaikutusta talvihoidon laatuun. Näkemystä puoltaa myös asukaspalautteiden selkeä väheneminen ja valvojan raportit. Poikkeamia esiintyy kuitenkin edelleen.

Uudistusten jälkeiset poikkeamat ovat olleet pääsääntöisesti yksittäisiä laadunalituksia, kuten polanneuria asuntokaduilla ja lumen kasaamisella aiheutettuja näkemäesteitä risteysalueilla. Kaupunki jatkaa tilanteen seuraamista ja puuttuu havaitsemiinsa laiminlyönteihin jatkossakin.

Lumitöitä tekevät yksityiset urakoitsijat ja kaupungin Stara

Kaupungin kunnossapitotyöt on jaettu kymmeneen alueurakkaan. Kuusi niistä on kilpailutettu yksityisille urakoitsijoille ja neljästä vastaa Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Yksityisten urakoitsijoiden vastuulla on tällä hetkellä noin 43 % kunnossapitotöistä.