Helsingfors social- och hälsovårdstjänster på självständighetsdagen 2022

Hälsostationerna är öppna på måndagen 5.12 kl 8-16. Hälsostationerna håller stängt på självständighetsdagen måndagen 6.12.
Kynttilä.
Bild: Pixabay

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna på måndagen 5.12 kl 8-16. Hälsostationerna håller stängt på självständighetsdagen måndagen 6.12.

Hälsorådgivning 24h tfn 09 310 10023


 
Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24h) till normal samtalsavgift.

Jour – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

  • Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12
  • Malms samjour, Talvelavägen 6 J.
  • I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

  • Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Misstänker du coronavirussmitta?

Helsingforsbor kan göra en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till coronavirustest. Coronavirusrådgivningen är stängd under självständighetsdagen (i övrigt mån-fre kl. 8–16, tfn 09 310 10024).

Munhälsovårdens jourJouren för munhälsovård håller öppet på självständighetsdagen 6.12 kl. 9–21 i Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11, C-dörr. Tidsbeställningen är öppen kl. 821, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 116 117.

Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före dom kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24hSocial- och krisjouren betjänar dygnet runt även på självständighetsdagen 6.12. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Livshotande situationer – ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.