Skyltningen i den norra delen av Centralparken är klar – nya förbindelseleder för fotgängare, cyklister och skidåkare för vintersäsongen

De nya skyltarna i den norra delen av Centralparken är klara. De ökar avsevärt möjligheterna att röra sig utomhus och gör tjänsterna avsevärt mycket lättillgängligare. De nya plogade lederna för fotgängare och cyklister ökar möjligheterna att röra på sig under vintern.
Keskuspuiston opaste.

 

Kartskyltar med vägvisare har placerats ut i Långforsen, Svedängen och de mest centrala korsningarna mellan friluftslederna. Också andra korsningar mellan friluftslederna har fått vägvisare. Den södra delen av Centralparken inom Ring I får skyltar under nästa år.

De nya skyltarna med kartor och vägvisare leder personer som rör sig i Centralparken på ett tydligt sätt till friluftstjänster och besöksmål i området, stadens centrum och de omgivande stadsdelarna. Centralparkens portar, som utrustats med skyltar, sticker ut när man anländer till området, och betonar områdets värde och betydelse som frilufts- och naturområde.  

Kartskyltarna innehåller mycket information om friluftstjänster och olika leder i området, som till exempel den nya terrängcykelleden som går från Dal, genom Centralparken och vidare till Tomtbacka och Långforsen. Terrängcykelleden är tillgänglig varje år från början av maj till slutet av november.  

Bättre friluftsmöjligheter vintertid i Centralparken  

Kommande vinter går det att promenera och cykla i Svedängen och Tomtbacka, i och med att nya förbindelseleder öppnas i form av plogade friluftsleder från Långforsen, längs Kungseksvägen vidare till Nackböle, och från Nackböle till Torparbacken. Också från Svedängens stuga går det att promenera och cykla till Centralparkens huvudled från den norra sidan av fyllnadsbacken i Svedängen.  

Ovannämnda förbindelser har tidigare varit skidspår, och ersättande leder har byggts för skidåkarna. De nya skidspåren är gjorda för traditionell skidåkning, så de kräver lite utrymme. Därmed är påverkan på det skogbevuxna landskapet och naturen så liten som möjlig. Kartskyltarna presenterar även tydligt andra leder för fotgängare och cyklister som underhålls vintertid. 
 

Keskuspuiston opaste.