Keskuspuiston pohjoisosan opastus on valmistunut – talvikaudelle uusia reittiyhteyksiä kävelylle, pyöräilylle ja hiihdolle

Keskuspuiston pohjoisosan uudet opasteet ovat valmistuneet. Ne parantavat ulkoilumahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta huomattavasti. Uudet auratut kävelyn ja pyöräilyn reitit lisäävät talviaikaisen liikkumisen mahdollisuuksia.
Keskuspuiston uusi opaste
Keskuspuiston uusi opaste

Pitkäkoskelle ja Paloheinään sekä ulkoilureittien keskeisimpiin risteyskohtiin on asennettu kartalliset opasteet viittoineen. Myös muut ulkoilureittien risteykset on viitoitettu. Kehä I:n eteläpuoli Keskuspuistosta saa opasteet ensi vuoden aikana. 

Uusi opastus karttoineen ja viittoineen ohjaa Keskuspuistossa ulkoilevia selkeästi alueen ulkoilupalveluihin, käyntikohteisiin, kaupungin keskustaan ja ympäröiviin kaupunginosiin. Keskuspuiston opastein varustetut porttikohdat erottuvat alueelle saavuttaessa ja korostavat alueen arvoa ja merkitystä ulkoilu- ja luontoalueena. 

Opaskartat sisältävät paljon tietoa alueen ulkoilupalveluista ja erilaisista reiteistä, kuten uudesta maastopyöräreitistä, joka kulkee Laaksosta Keskuspuiston halki Haltialaan ja Pitkäkoskelle. Maastopyöräreitti on vuosittain käytettävissä toukokuun alusta marraskuun loppuun.  

Talviaikaiset ulkoilumahdollisuudet Keskuspuistossa paranevat  

Kävely ja pyöräily onnistuvat tulevana talvena Paloheinän ja Haltialan alueella, kun uusina reittiyhteyksinä avataan auratut ulkoilureitit Pitkäkoskelta Kuninkaantammentietä pitkin Niskalaan ja Niskalasta Torpparinmäkeen. Myös Paloheinän majalta pääsee talvella kävelemään ja pyöräilemään Keskuspuiston pääreitille Paloheinän täyttömäen pohjoispuolelta.  

Mainitut yhteydet ovat aiemmin olleet latuina, ja hiihtäjille on rakennettu korvaavat reitit. Uudet ladut ovat perinteisen hiihtotyylin latuja, jotta niiden vaatima tila on kapea ja siten vaikutus metsäiseen maisemaan ja luontoon on mahdollisimman pieni. Myös muut talvisin kunnossapidettävät kävelyn ja pyöräilyn reitit esitetään selkeästi opaskartoissa. 

Yleisopaste
Yleisopaste