Sju lärare inom småbarnspedagogik från Spanien börjar arbeta på stadens svenskspråkiga daghem

Helsingfors stads försök med att rekrytera behöriga lärare inom småbarnspedagogik från Spanien framskrider som planerat.
I augusti börjar sju lärare från Spanien arbeta vid Helsingfors stad. Bild: Jefunne Gimpel
I augusti börjar sju lärare från Spanien arbeta vid Helsingfors stad. Bild: Jefunne Gimpel

Helsingfors stad har anställt sju lärare inom småbarnspedagogik från Spanien. Lärarna kommer att börja jobba vid stadens svenskspråkiga daghem i augusti.

– Vi är väldigt glada och förväntansfulla över att den svenskspråkiga småbarnspedagogiken får förstärkning i form av sju lärare med ett starkt pedagogiskt kunnande, säger HR-projektledare Kati Mhone.

I början av december inledde lärarna en sex månader lång språkkurs i Spanien. Under kursen har deltagarna lärt sig svenska, men de har också fördjupat sig i den finländska småbarnspedagogiken, det finländska arbetslivet och hur det är att bo och leva i Finland.

Under kursens gång har lärarna även skrivit ett språkprov. Alla lärare har nått den språknivå som var stadens målsättning i samband med rekryteringen. Själva språkkursen fortsätter fram till juni.

Utbildningsstyrelsen har också godkänt allas ansökan om erkännande av examen. Det innebär att lärarna har rätt att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik i Finland.

– Utöver språkprovet och erkännandet av examen har rekryteringen sett ut som en vanlig rekrytering. Vi har gjort tuberkulosutredningar och kontrollerat personernas brottsregister, berättar Kati Mhone.

Språkstudierna fortsätter i Finland

Under hösten fortsätter lärarna att studera svenska i Finland. Två gånger i veckan kommer de att studera svenska på Arbis, som redan under flera års tid ordnat undervisning i svenska för invandrare.

Kati Mhone påpekar att språkkunskaper inte är statiska. Sannolikt kommer lärarnas språkkunskaper att förbättras ytterligare när de börjar arbeta i Helsingfors.

– Ett av de mest effektiva sätten att lära sig ett nytt språk på är ute i arbetslivet. Vi förväntar oss att de nya lärarna aktivt kommer att arbeta för att förbättra sina språkkunskaper, men samtidigt måste vi som arbetsgivare också se till att de har förutsättningar för att lära sig mer. Det gör vi till exempel genom att utbilda våra förpersoner och arbetsgemenskaper i språkmedvetenhet.

Försökets mål förverkligades

Försöket med att rekrytera lärare inom småbarnspedagogik från Spanien är ett sätt för Helsingfors stad att råda bot på den nationella bristen på lärare inom småbarnspedagogik. Bristen på lärare har drabbat Helsingfors svenskspråkiga daghem särskilt hårt.

Målet med försöket var att rekrytera 5–8 stycken lärare från Spanien till Finland. Det målet ser ut att uppfyllas eftersom staden nu anställt sju stycken lärare.  

Under försökets gång har staden samtidigt skapat processer för eventuella kommande utlandsrekryteringar och lärt sig mer om möjligheter och begränsningar med utlandsrekryteringar.

Staden valde att rekrytera personal från Spanien eftersom den examen som lärare inom småbarnspedagogik avlägger i Spanien till stor del motsvarar den finländska examen.  

I Spanien råder det dessutom ett överutbud på lärare inom småbarnspedagogik.