Helsingin ruotsinkielisissä päiväkodeissa aloittaa seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaa Espanjasta

Helsingin kaupungin kokeilu pätevien varhaiskasvatuksen opettajien palkkaamiseksi Espanjasta etenee suunnitellusti.
Elokuussa seitsemän opettajaa Espanjasta aloittaa työnsä Helsingin kaupungilla. Kuva: Jefunne Gimpel
Elokuussa seitsemän opettajaa Espanjasta aloittaa työnsä Helsingin kaupungilla. Kuva: Jefunne Gimpel

Helsingin kaupunki on palkannut seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaa Espanjasta. Opettajat aloittavat työt kaupungin ruotsinkielisissä päiväkodeissa elokuussa.

– Olemme todella iloisia ja odotamme innolla, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus saa lisävahvistusta seitsemästä opettajasta, joilla on vahvaa pedagogista osaamista, sanoo HR-projektipäällikkö Kati Mhone.

Opettajat aloittivat puoli vuotta kestävän kielikurssin Espanjassa joulukuussa. Kurssin aikana osallistujat oppivat ruotsia, mutta he ovat syventyneet myös suomalaiseen varhaiskasvatukseen, suomalaiseen työelämään sekä Suomessa asumiseen ja elämiseen.

Opettajat ovat suorittaneet kielikokeen kurssin aikana. Jokainen heistä on saavuttanut tässä rekrytoinnissa asetetun tavoitetason kielitaidossa. Itse kielikurssi jatkuu kesäkuuhun asti.

Opetushallitus on tunnustanut kaikkien osallistujien tutkinnot, mikä tarkoittaa, että heillä on oikeus toimia varhaiskasvatuksen opettajina Suomessa.

– Kielikokeen ja tutkinnon tunnustamisen lisäksi rekrytointi on edennyt kuten tavallinen rekrytointiprosessi. Olemme tehneet tuberkuloosiselvitykset ja tarkistaneet henkilöiden rikosrekisterit, kertoo Kati Mhone.

Kieliopinnot jatkuvat Suomessa

Syksyn aikana opettajat jatkavat ruotsin opiskelua Suomessa. He käyvät ruotsin tunneilla kaksi kertaa viikossa Arbiksessa, joka on järjestänyt ruotsin opetusta maahanmuuttajille jo useita vuosia.

Kati Mhone huomauttaa, ettei kielitaito ole staattinen. Todennäköisesti opettajien kielitaito paranee entisestään, kun he aloittavat työskentelyn Helsingissä.

– Yksi parhaista keinoista oppia uusi kieli on sen käyttäminen työelämässä. Toivomme, että uudet opettajat pyrkivät aktiivisesti parantamaan kielitaitoaan, mutta samalla meidän on työnantajana huolehdittava, että heillä on edellytykset uuden oppimiseen. Tämä onnistuu esimerkiksi kouluttamalla esihenkilöitä ja työyhteisöjä kielitietoisuudesta.

Kokeilun tavoite toteutui

Kokeilu varhaiskasvatuksen opettajien palkkaamiseksi Espanjasta on yksi Helsingin tavoista vastata maanlaajuiseen pulaan varhaiskasvatuksen opettajista. Opettajapula on iskenyt erityisen kovaa Helsingin ruotsinkielisiin päiväkoteihin.

Kokeilun tavoitteena oli palkata 5–8 opettajaa Espanjasta Suomeen. Tavoite vaikuttaisi täyttyvän, koska kaupunki on nyt palkannut seitsemän opettajaa.  

Kokeilun aikana kaupunki on myös kehittänyt prosesseja mahdollisille uusille ulkomaan rekrytoinneille ja selvittänyt ulkomailta rekrytoinnin mahdollisuuksia ja rajoituksia. 

Kaupunki valitsi Espanjan, koska Espanjassa suoritettava varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto vastaa pitkälti suomalaista tutkintoa.

Lisäksi Espanjassa on ylitarjontaa varhaiskasvatuksen opettajista.