Samarbetet mellan Helsingfors och Tokyo fördjupas – gymnasister från Tokyo på svarsbesök

Samarbetet mellan Helsingfors och Tokyo har beaktansvärt fördjupats under de senaste åren. Tokyos guvernör Yuriko Koike var gäst hos borgmästare Juhana Vartiainen i Helsingfors i augusti och då undertecknades en resolution kring samarbete mellan städerna. Den här veckan har samarbetet hämtat gymnasister till Helsingfors från Tokyo.
Borgmästare Juhana Vartiainen (i mitten) tillsammans med gymnasister från Tokyo och Helsingfors på stadshusets balkong.
Borgmästare Juhana Vartiainen (i mitten) tillsammans med gymnasister från Tokyo och Helsingfors på stadshusets balkong. Bild: Helsingin kaupunki / Helsingfors stad / City of Helsinki

Utbytet av gymnasister är en del av samarbetet mellan Helsingfors och Tokyo. De första gymnasisterna från Tokyo besökte Helsingfors den 18–21 december. Studerandena deltar i undervisningen vid Helsingfors bildkonstgymnasium Torkkeli och besöker olika företag och kulturella platser.  

Besöksgruppen omfattar 16 studerande från fyra olika gymnasier: Tokyo Metropolitan Shinjuku-Yamabuki High School, Tokyo Metropolitan Suginami Koka High School, Tokyo Metropolitan Daigo Shogyo High School och Tokyo Metropolitan Tanashi Koka High School. Tolv gymnasister från Helsingfors besökte Tokyo i november och även de rör sig nu tillsammans med gruppen.  

”Under de senaste åren har vi strävat efter att bygga och fördjupa samarbetet med flera olika städer, inklusive globala megastäder som Tokyo. Vi samarbetar med Tokyo inom flera teman och vi har många mål som förenar våra städer. Vi vill framför allt främja kunnandet och investeringar för framtiden, sådana som skapar hållbara värden och hållbar tillväxt. Samarbetet tar en konkret form i åtgärder som vi vidtar till gagn för helsingforsarna, i de här fallet ungdomarna. Det är bra att internationalismen är vardag på olika utbildningsnivåer, för då kan de unga lära sig väldigt mycket av varandra”, säger borgmästare Vartiainen. 

Gymnasisterna från Tokyo och Helsingfors var gäster hos borgmästare Vartiainen tisdagen den 19 december.