Säg din åsikt om Helsingfors stads understödsverksamhet

Helsingfors stad förbereder en stadsgemensam modell för organisationssamarbete och stads understödsverksamhet som en del av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Helsingfors.
Människor som pratar runt bordet. Foto: Sofie Jokinen.
Bild: Sofie Jokinen

Syftet med modellen för det nya organisationssamarbetet är att göra organisationssamarbetet tätare genom att skapa kontinuerligt och regelbundet samarbete samt en struktur för utveckling av det i växelverkan mellan staden och organisationerna. 
  
Stadens understödsverksamhet förnyas som helhet så att stadens understödsverksamhet får en ny enhetligare praxis bland annat för ansökan, rådgivning för sökande, kommunikation, övervakning av användning av understöd och rapportering. Staden hjälper helsingforsiska organisationer, gemenskaper och invånargrupper årligen med cirka 70 miljoner euro.  
 
Staden har öppnat en enkät i tjänsten Säg din åsikt med vilken man samlar respons och information om utvecklingsbehoven i stadens understödsverksamhet. Enkätens resultat utnyttjas i utvecklingen av understödsverksamheten. 

Enkäten är öppen 18.10.2022–31.10.2022. Du kan svara på enkäten på finska eller svenska.
 

Du kommer till enkäten här(Länk leder till extern tjänst)