Kerro kantasi Helsingin kaupungin avustustoiminnasta

Helsingin kaupunki valmistelee järjestöyhteistyön ja kaupungin avustustoiminnan kaupunkiyhteistä mallia osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta Helsingissä.
Ihmisiä keskustelemassa pöydän ympärillä. Kuva: Sofie Jokinen.
Kuva: Sofie Jokinen

Uuden järjestöyhteistyön mallin tavoitteena on tiivistää järjestöyhteistyötä luomalla jatkuvan ja säännöllisen yhteistyön ja sen kehittämisen rakenne vuorovaikutukseen kaupungin ja järjestöjen välillä. 

Kaupungin avustustoimintaa uudistetaan kokonaisuutena siten, että kaupungin avustustoiminnalle tulee yhdenmukaisemmat käytännöt muun muassa hakuun, hakijoiden neuvontaan, viestintään, avustusten käytön valvontaan ja raportointiin. Kaupunki avustaa helsinkiläisiä järjestöjä, yhteisöjä ja asukasryhmiä vuosittain noin 70 miljoonalla eurolla.  

Kaupunki on avannut Kerro kantasi -kyselyn, jolla kerätään palautetta ja tietoa kaupungin avustustoiminnan kehittämistarpeista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään avustustoiminnan kehittämisessä. 

Kysely on avoinna 18.10.2022–31.10.2022. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.Kyselyyn avustustoiminnasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)