Roboten Välkkys arbetspraktik på Dals sjukhus tog slut vid årsskiftet – resultaten uppmuntrande

Försöksperioden för roboten Välkky som arbetade på Dals sjukhus tog slut i slutet av december 2023. Välkky arbetade på avdelningen under ledning av sjukskötare. I robotens uppgifter ingick bland annat att räcka föremål, diskutera med patienter och mäta värme.
Välkky-roboten vid en patients säng. Bild: Olli-Pekka Orpo
Välkky-roboten vid en patients säng. Bild: Olli-Pekka Orpo

– Vi hade en del utmaningar, särskilt med nätförbindelser, så vi kunde inte prova allt vi ursprungligen hade tänkt. Vi fick dock bra erfarenhet bland annat av hur man kan utveckla Välkky och vilka uppgifter som passar för den, berättar projektchefen och överskötaren Kirsi Ahonen.

– Vi lärde oss till exempel att Välkkys armar kunde vara längre så den kunde nå ut längre. Vi har också justerat robotens drifthastighet så att till exempel armarna och händerna inte fungerar för snabbt, fortsätter avdelningsskötaren Mervi Leppänen.

Patienter och sjukskötare har visat nyfikenhet och intresse för Välkky

Roboten Välkkys arbetsdagar på avdelningen var några timmar långa. Roboten jobbade mest med cirka fem patienter på avdelningen. 

– Patienterna tog emot Välkky väl och nyfiket. De började gärna prata med Välkky. En patient sa att Välkky kunde hjälpa att lindra ensamheten, berättar Leppänen.

Sjukskötarna har tyckt att styrning av roboten är meningsfull och Välkky är en intressant arbetskamrat. En del lärde sig styra Välkky riktigt snabbt, en del behövde lite mer övning i styrningen. Sammanlagt utbildades 12 sjukskötare i att styra roboten.

– Under försöket har styrningen av Välkky utvecklats, bland annat armbågarna är lättare att kontrollera och styra. Dessutom har säkerhetsegenskaperna utvecklats så att till exempel en handviftning av misstag inte orsakar en motsvarande rörelse hos Välkky. Man har flitigt övat även rörelser som kräver finmotorik, berättar Leppänen.

– I slutet av försöket styrde våra sjukskötare Välkky mycket självständigt. I störningssituationer fick vi dock alltid stöd på distans från robotens utvecklare.

Välkky hälsar på patienter under julen. Bild: Kirsi Ahonen
Välkky hälsar på patienter under julen. Bild: Kirsi Ahonen

Behov för robotar även i sjukhusmiljön

Utifrån försöket tycker Leppänen och Ahonen att det finns behov för en robot som Välkky i sjukhusmiljön. Välkky kan hjälpa sjukskötare till exempel med fysiska lyft och i situationer där patienten behandlas på ett isoleringsrum.

– Det är väldigt fint att staden fördomsfritt deltog i försöket. Det var fint att vara med och testa något så nytt och avancerat. Vi är genast redo för nya försök! 

– Olika slags robotik har absolut en framtid i sjukhusmiljön. Robotiken hjälper och stöder sjukskötarna hos oss, fortsätter Ahonen.

Samma åsikt har även verkställande direktör, grundare för företaget Touchlab Limited som utvecklade roboten och teknologie doktor Zakareya Hussein.

– Under försöket kunde vi påvisa att den elektroniska hud som vi utvecklat och som ger roboten en känsel som liknar människans känsel möjliggjorde trygg interaktion mellan roboten, patienterna och sjukskötarna. Vi lärde oss också mycket om vad man måste beakta när humanoidrobotar som Välkky används på sjukhus och vilka egenskaper som verkligen hjälper sjukskötarna. Respons från sjukskötarna var verkligen värdefull för oss.

– I fortsättningen kommer vi att utveckla roboten så att den blir mer autonom, smidigare och starkare. Det var till och med lite överraskande för oss att en av de mest eftertraktade nya egenskaperna är att utveckla Välkkys autonomi.

Försök med roboten Välkky

På Dals sjukhus testade man en robot som ursprungligen var planerad för rymden och som använder sig av elektronisk hud. Den nya högteknologiska lösningen gör det möjligt för sjukskötaren med hjälp av styrapparater att känna allt vad roboten gör. 

Styrningen av roboten sker med styrapparater, VR-glasögon och styrstol. Roboten upprepar rörelser hos den sjukskötare som styr den i realtid. Roboten kan upprepa rörelserna även på långa avstånd. Försöksperioden började på Dals sjukhus i maj 2023 och tog slut i december.

Den tidigare nyheten om roboten Välkky kan du läsa här: På Dals sjukhus testar staden en robot ursprungligen planerad för rymden

Helsingfors stads innovationsbolag Forum Virium har bidragit till genomförandet av försöket. Du kan läsa nyheten om projektet på finska här: Maailman edistyksellisin hoitorobotti sai lupaavan vastaanoton(Länk leder till extern tjänst)