På Dals sjukhus testar staden en robot ursprungligen planerad för rymden

Den nya högteknologiska roboten utför enkla vårduppgifter på sjukhuset, såsom serverar måltider, förflyttar hjälpmedel, borstar håret och till exempel släcker och stänger av ljus. Roboten kan mäta också livsfunktioner såsom puls, värme eller syremättnad.
Välkky robootti työssään.
Bild: Olli-Pekka Orpo

- Det handlar uttryckligen om provanvändning av roboten. Vi provar vad den kan göra. Vi använder roboten i samförstånd med patienter och så att patienterna får det stöd och den vård de behöver, berättar överskötare och projektchef Kirsi Ahonen.

- Roboten har många olika säkerhetsfunktioner som garanterar att det är säkert att använda roboten på sjukhuset. Den reagerar bland annat på beröring och kraft i armarna, det vill säga den flyttar sig undan om patienten knuffar roboten. Roboten har också 360-graders syn, berättar Zakareya Hussein, verkställande direktör, grundare för Touchlab Limited och teknologie doktor.

Vi testar roboten på en avdelning i Dals sjukhus. Försöket börjar i maj och pågår i cirka två månader. Vi har informerat patienterna på avdelningen om försöket.

Roboten styrs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Vi har utbildat 12 sjukskötare i att styra roboten. I praktiken styr sjukskötarna roboten med hjälp av styrhandskar, det vill säga haptiska handskar, styrdräkt eller styrstol.

- Roboten är stöd för vår vårdpersonal, och den styrs av yrkesutbildade personer inom vårdbranschen. Den ersätter absolut inte vår yrkesutbildade personal. Personalsituationen inom vårdbranschen är utmanande, och detta är ett sätt att fundera på och utreda om robotiken kan hjälpa att utföra sådana uppgifter som inte kräver utbildning inom branschen, reflekterar Ahonen.

De anställda fick rösta på ett namn av kommuninvånarnas förslag för sin nya robotkollega.

- Roboten fick namnet Välkky som mycket väl beskriver det att vi nu är de första i världen som får testa en helt ny typ av robotik i sjukhusmiljön, säger Ahonen glatt.

Roboten använder elektronisk hud som den första i världen

Roboten fungerar via ett trådlöst nätverk även på långa avstånd. Roboten Välkky härmar i realtid kroppens, händernas och huvudets rörelser hos den sjukskötare som styr den. Roboten använder sig av elektronisk hud som gör det möjligt att känseln överförs till fingertopparna, handflatorna och vid behov till hela kroppen av den sjukskötare som styr roboten.

Roboten använder sig av en mänsklig hand och en annan hand med två fingrar. Roboten är ungefär lika stor som en genomsnittsmänniska.

- Med hjälp av den elektroniska huden kan roboten göra även varsamma rörelser. Välkky är en unik robot. Man kan jämföra den endast med kirurgiska robotar som också är fjärrstyrda, men de saknar känseln, berättar Hussein.

- Man kunde i fortsättningen använda roboten till exempel i behandlingen av isolerade patienter. Med hjälp av roboten är det också möjligt att minska den fysiska belastningen hos sjukskötarna. Roboten kan böja sig, lyfta och den når högt upp, fortsätter Hussein.

Roboten levereras och försöket finansieras av Touchlab Limited. Bolaget har under en längre tid utvecklat elektronisk hud som möjliggör att roboten har en mänsklig känsel. Det är fråga om den mest avancerade fjärrstyrda robotlösningen i världen som utnyttjar elektronisk hud. Roboten provas nu för första gången på sjukhuset. Roboten har ursprungligen utvecklats för att användas i rymden.

- Detta tillfälle är också en fantastisk möjlighet för oss att utveckla roboten. Vi vill ta reda på vad roboten kan göra och vad vi bör ändra och förbättra, säger Hussein glatt.