Rekryteringen av visstidsanställda till daghemmen förnyas – enklare att söka

Helsingfors stad förnyar rekryteringen för småbarnspedagogiken. Syftet med förnyelsen är att underlätta rekryteringsprocessen och bidra till att främja tillgången till personal inom småbarnspedagogiken. 
Päiväkodin työntekijöitä ja lapsia päiväkodin pihalla.
Bild: Laura Oja

Från och med 1.4.2023 ledigförklaras vikariat, det vill säga anställningar för viss tid, på daghem på stadsnivå med fyra annonser, en för var typ av uppgift: lärare inom småbarnspedagogik, socionom inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik och assistent inom småbarnspedagogik. 

Tidigare har det funnits en platsannons för varje enskilt vikariat. Syftet är att göra det ännu smidigare att söka jobb. 

– Platsannonsmängden minskar och det är lättare för sökande att hitta en annons för en viss typ av uppgift. Genom att fylla i en enda ansökan är det dessutom möjligt att söka stadens alla lediga vikariat på en gång, berättar Mimmi Heikkilä, som är hr-planerare på fostrans- och utbildningssektorn.  

På ansökningsblanketten kan den sökande berätta om sina önskemål, till exempel om arbetsplatsens läge, pedagogik för småbarn eller förskoleundervisningsuppgifter, samt lyfta fram sin kompetens och sina intressen. Intresse för exempelvis naturpedagogik, musik eller konstämnen kan beaktas när man letar efter en lämplig visstidsanställning för den sökande. 

Rekryteringen av ordinarie anställda till daghemmen förblir oförändrad. Varje ordinarie arbetsplats söks fortsättningsvis genom att svara på en annons som rör en arbetsplats på ett enskilt daghem. Det blir heller inga ändringar i rekryteringen av vikarier till familjedagvård.