Redan över 11 000 Kulturens fadderbarn i Helsingfors – barn som föds 2023 får egna faddrar

I verksamheten Kulturens fadderbarn deltar redan drygt 11 000 barn som är bosatta i Helsingfors och 32 aktörer inom konst och kultur. Barn som föds nästa år får tillsammans med sina egna kulturfaddrar en första kontakt med världens rika kulturarv.
Mamman och barnet tittar glatt och leende mot kameran.
Bebisen Rosa njöt med sin mamma Saara av fadderevenemanget som ordnades på Dansens hus. Bild: Kimmo Brandt

Tjänsten Kulturens fadderbarn har slagit igenom bland familjerna i Helsingfors eftersom redan över 11 000 barn har registrerats som fadderbarn. I år har kulturfaddrarna ordnat 479 evenemang där bebisarna och småbarnen har fått njuta bland annat av konserter, teater, cirkus, sånger och ramsor. Barn i Helsingfors som är födda 2020 och senare får årligen en inbjudan till minst två evenemang som ordnas av deras egna kulturfaddrar ända tills barnet börjar skolan.

”Vi är glada över att barnfamiljerna har kunnat njuta av kulturevenemang för familjens minsta nu efter att pandemirestriktionerna äntligen slopats. Antalet barn som registrerats i tjänsten och den positiva respons som vi fått på evenemangen tyder på att det finns behov för en sådan här tjänst”, säger Laura Aalto, tf. sektorchef för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

Faddrarna för barnen som föds 2023 är Arkitekturmuseet, Designmuseet, Helsingfors stadsmuseum, Finlands nationalmuseum, Finlands sällskap för kulturarvsfostran och Helsingfors universitetsmuseum. För fadderbarnen ordnas bland annat sinnesverkstäder med maritimt tema, ljuvlig bebisyoga och andra intressanta evenemang på museerna, i designlaboratoriet och i observatoriets trädgård.  

Faddrarna för barnen som är födda 2022 är Dansens hus, Cirko – Centrumet för nycirkus, Dansteatern Hurjaruuth, Teatermuseet, Finlands fotografiska museum och Hotell- och restaurangmuseet. Kulturfaddrarna för barnen födda 2021 är Helsingfors Stadsteater, Finlands Nationalteater, Dockteatern Sampo, Teatern ILMI Ö., Svenska Teatern och Q-teatern. Faddern för Helsingforsbarnen födda 2020 är Helsingfors stadsorkester.

År 2023 ordnas sammanlagt över 600 avgiftsfria evenemang för bebisar och småbarn som är skräddarsydda enligt barnets utvecklingsfas. De barn som är födda 2020 eller senare och som bor i Helsingfors kan anmälas till verksamheten på nätsidorna för Kulturens fadderbarn(Länk leder till extern tjänst)

Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors stads kultur- och fritidssektor och understöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.