Personuppgiftsincident på webbplatsen OmaStadi.hel.fi – kor-rigerande åtgärder har vidtagits

Baserat på konsekvensbedömningen avseende dataskyddet har det upptäckts att använ-darvillkoren för tjänsten OmaStadi inte på tillräckligt sätt beskriver för den registrerade att profilerna som skapas i tjänsten OmaStadi är offentliga. Helsingfors stad har omedelbart inlett en närmare utredning av ärendet och vidtagit åtgärder. Personuppgiftsincidenten kräver inga åtgärder av stadsborna.
 Flygfoto över Helsingfors centrum.
Bild: Kari Ylitalo

I OmaStadi kan stadsborna föreslå idéer och rösta om hur staden ska använda 8,8 miljoner euro. OmaStadi genomförs på en elektronisk plattform som har karaktären av en social delaktighetstjänst. I användarprofilen har användarens namn och alias visats och användaren har också kunnat lägga till en bild på sig själv, en personlig länk eller andra tilläggsuppgifter i sin profil. I profilen har man dessutom sett användarens idéer, förslag och kommentarer, personens ”följare” och vilka personen själv ”följer”. Profilen har inte innehållit uppgifter om omröstningar. Användaren har kunnat radera sitt konto när hen har velat. Profilerna har visats till exempel i sökmotorernas sökresultat och de har även kunnat sökas med sökfunktionen på OmaStadis webbplats.

Efter att korrigeringsbehovet upptäcktes har alla användarprofiler tagits bort från OmaStadis webbplats. Uppgifterna kan ännu visas i sökmotorernas listningar, men länkarna för inte till själva uppgifterna.  Uppgifterna kommer att försvinna från sökmotorerna om en tid. OmaStadi-tjänstens sökfunktion har stängts.

Inloggningen till OmaStadis webbplats är för närvarande stängd och den hålls stängd till dess att bristerna som upptäckts i inloggningen och identifieringen har åtgärdats.

Webbplatsen förnyas – användarprofilerna döljs

Vi utvecklar webbplatsen så att användarprofilerna enligt standardinställningen är dolda vid omröstningar och personen själv med sitt samtycke kan göra sin profil offentlig. När en invånare gör ett förslag eller kommenterar förslag i tjänsten är profilen enligt standardinställningen offentlig, men om användaren vill kan hen dölja den.

Mer information

Johanna Sinkkonen, områdesdelaktighetschef, johanna.sinkkonen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) tfn 040 183 4931 samt

Kirsi Verkka, utvecklingschef, kirsi.verkka@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) tfn 040 336 2281.