På skvären framför Designmuseet dansas igen i sommar

Fjolårets omtyckta evenemangsscen för sommargatorna öppnas för stadsborna på lördag 18.5. På scenen ordnas bland annat populära gatudansbanedanser.
På evenemangsscen för sommargatorna ordnades gatudansbanedanser redan på sommaren 2023. Bild: Lauri Jäntti
På evenemangsscen för sommargatorna ordnades gatudansbanedanser redan på sommaren 2023. Bild: Lauri Jäntti

Evenemangsscenen för sommargatorna är ett avgiftsfritt utomhusutrymme för anordnande av olika evenemang. Scenen ligger på den öppna platsen framför Designmuseet på Högbergsgatan. Evenemangsscenen är en del av försöket med sommargator i Helsingfors stadskärna. Syftet med sommargatorna är att förbättra gatornas trivsel och attraktionskraft samt att öka utbudet av tjänster.

Ordna ditt evenemang på dansbanan för sommargatorna

Stadsborna kan boka evenemangsscenen 17.5–31.10. Man kan boka scenen från måndag till söndag klockan 9–21. Scenen kan bokas högst för sex timmar åt gången, och användningen av scenen är avgiftsfri. Man ska sluta använda ljudanläggningen senast klockan 21.00. Man kan boka dansbanan via Varaamo på varaamo.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) genom att skriva ”Evenemangsscenen för sommargatorna” i sökfältet.

Vid användning av dansbanan ska man iaktta reglerna för användning av dansbanan. Reglerna säkerställer att dansbanan inte stör invånarna och aktörerna i närområdet.

Enligt användningsreglerna ska bullernivån vara rimlig och man ska sluta använda ljudanläggningen senast klockan 21.00. Platsen får vistas samtidigt maximalt av 200 personer, och evenemangen ska vara avgiftsfria och öppna för alla. Ansvaret för evenemanget ligger alltid hos evenemangsarrangören. Du hittar alla användningsregler för scenen på Varaamos sida ”Evenemangsscenen för sommargatorna”.

Du kan ge respons på evenemangsscenen på Högbergsgatan via Helsingfors stads responstjänst(Länk leder till extern tjänst).

Välkommen till Gatudansbanedanser för Sommargatorna!

Gatudansbanedanser är ett gemensamt dansevenemang som svävar i varierande musikaliska landskap och är öppet för alla. Gatudansbanedanserna är en del av konceptet för evenemangsscenen för Sommargatorna. Det arrangeras sammanlagt fyra evenemang under sommaren, alltid varje månads andra lördag kl. 15–18. Evenemangen är öppna för alla och avgiftsfria. Evenemanget ordnas tillsammans av Helsingfors stad och Lauri Jäntti.

Gatudansbanedanserna bygger på avslappnad improvisation som betyder att de enda principer som styr verksamheten är att lyssna på situationen, att respektera de andras gränser samt allmän gästfrihet mot alla deltagare. Inom den här ramen är varje stil och sätt att delta och röra sig rätt: inget är för mycket eller för litet. Man kan lika väl dansa ensam eller med en partner eller i en vilken annan ständigt varierande formation som helst. Du behöver inte ha tidigare danserfarenhet eller danskunskaper och vi förutsätter dem inte. Du kan lika väl njuta av evenemangets stämning genom att dansa själv eller titta på medan de andra dansar.

Evenemanget rullar på av bara farten efter att deltagarna har anlänt till platsen och kommit in i stämningen. Musiken varierar från argentinsk tango till blues, från salsa till opera och från humpa till evergreen från musikaler samt mellan flera andra genrer.