Ordna talko för vårstädning

Våren kommer med solens strålar och snösmältningen, men samtidigt avslöjas en hel del skräp under snön, vilket minskar trivseln i vår miljö. Även i år stöder Helsingfors stad invånarna med skräpplockning på egen hand och städtalkon av omgivningen som ordnas av invånarna genom att låna utrustning och hantera insamlat avfall.
Talkodeltagarna får skräpplockare och avfallspåsar. Bild: Shoot Hayley
Talkodeltagarna får skräpplockare och avfallspåsar. Bild: Shoot Hayley

Samla ihop en grupp vänner eller grannar och delta i ett skräpstädningstalko! Du kan ordna ett talko och på egen hand städa upp skräp från stadens allmänna områden, det vill säga skogar, vägkanter, parker och stränder. Privata tomter och gårdar omfattas inte av talkona.

I talkona plockas skräp som inte hör till naturen. Plocka alltså inte organiskt material, som löv och ris. Talkodeltagarna får skräpplockare och avfallspåsar.

Om du vill ordna ett talko, ska du anmäla det senast åtta dagar innan det planeras att äga rum på puistotalkoot.hel.fi/sv(Länk leder till extern tjänst). 

Städtalkon kan ordnas året om under den snöfria tiden – inte enbart på våren. Helsingfors stad har i nästan 40 år – sedan 1984 – understött skräpstädningstalkon.

Mer information och anvisningar för att ordna talko(Länk leder till extern tjänst)