Om du inte får kontakt med Resetjänstens kundtjänst per telefon under kötiden på 15 minuter, kan du ta en taxi vid en taxistolpe

Om du inte får kontakt med vår kundtjänstcentral per telefon under kötiden på 15 minuter eller din bokade resa är mer än 15 minuter sen, kan du boka en bil från Taksi Helsinki eller Meneväs taxicenter eller ta en taxi från dessa färdtjänstproducenter vid en taxistolpe.
Invataksin takaosa.
Bild: Jussi Hellsten

Detsamma gäller även bokningar per sms och e-post. Om du inte får en bekräftelse om resan inom 15 minuter från bokningen, kan du ta en taxi vid en taxistolpe. Du kan beställa bil genom att ringa Taxi Helsinki på 09 4246 8155 eller Meneva på 0800 02120.

Om du bokar en bil från Taksi Helsinki eller Meneväs taxicenter, meddela i samband med bokningen att du är Helsingfors Resetjänsts klient. Du kan betala resan med färdtjänstens betalkort efter att du vid bokningen försäkrat dig om att bilen accepterar betalkortet som betalningsmedel.

Meddela Helsingfors Resetjänsts kundservicecentral om färden så snart som möjligt efter resan.

Meddela även taxins nummer som finns på taxikvittot.

Observera att om du tar en taxi vid en taxistolpe trots att det inte var belastning i vår tjänst eller bilen inte var försenad, kan du faktureras för kostnaden för resan.