Olika generationer möts i lekparken i juni

I sommar har Helsingfors stad beslutat pröva på något helt nytt: att erbjuda parkmåltider inte bara till barn utan också till servicecentralens äldre klienter. Målet är att skapa möten och välbefinnande mellan olika generationer.
Parkmåltiderna har en lång tradition. Bild: Aleksi Poutanen
Parkmåltiderna har en lång tradition. Bild: Aleksi Poutanen

Parkmåltiderna erbjuds till en grupp klienter från Höstvägens och Gårdsbacka servicecentraler, som tillsammans med en socialarbetare gör en utflykt till parken en gång i veckan i juni. Gruppen med äldre anländer till lekplatsen på förmiddagen, och kan om de vill delta i lekparkens handledda verksamhet, varefter de stannar kvar och äter tillsammans med barnen.

Försöket genomförs i lekparkerna Traktori i Malm och Kiikku i Gårdsbacka. Parkerna är tillgängliga och ligger nära servicecentralerna.

Idén kommer från Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster i Helsingfors.

"Vi tog tillsammans fram idéer till stadsförnyelsens sommaraktiviteter, och funderade på vad som skulle vara en trevlig aktivitet för flera generationer. Jag föreslog då att de äldre skulle kunna delta i lekparkernas aktiviteter och måltider under sommaren", berättar Meripaasi.

Direktör för småbarnspedagogiken i Helsingfors Miia Kemppi konstaterar att det är fint att världarna för olika åldrar möts i försöket.

"Båda åldersgrupperna gynnas säkert av den ökade interaktionen mellan barn och äldre. I forskningen inför sin doktorsavhandling observerade Tuulikki Ukkonen-Mikkola att blotta närvaron av en äldre person som iakttar barnets aktivitet kan ge barnet en känsla av trygghet och av att vara viktig. Vad kan väl vara viktigare än att föra samman dessa två generationer", säger Kemppi.

Försöket med att erbjuda servicecentralernas äldre klienter måltider i lekparken är en del av stadsförnyelsen, som är Helsingfors nya sätt att utveckla bostadsområden och förebygga regional segregation. Genom stadsförnyelsen strävar man efter att skapa ny livskraft i gamla bostadsområden genom att satsa på iståndsättande och nybyggnation.

Försök med måltider i lekparker:

Vad Ett försök med måltider i parken, som även erbjuds till en grupp från servicecentralen.

Var Lekparkerna Traktori i Malm och Kiikku i Gårdsbacka.

När En gång i veckan i juni.

Till vem En grupp klienter från servicecentralen och barnen i lekparken.