OECD:s undersökning om elevers sociala och emotionella färdigheter i Helsingfors är klar – presenteras virtuellt 30.9

Uthållighet, nyfikenhet och optimism centrala i den internationella undersökningen.

OECD:s undersökning om elevers sociala och emotionella färdigheter samt färdigheternas betydelse för inlärningen är klar. Helsingfors stads skolor deltog i den omfattande undersökningen – Helsingfors var således en av de tio städer som medverkade.

Sammanlagt hela 6 000 Helsingforsbarn i åldern 10 och 15 år, deras vårdnadshavare och lärare samt skolornas rektorer svarade på OECD:s enkät. 

Helsingfors resultat gås igenom på det virtuella evenemang som ordnas på torsdagen 30.9 kl. 13–15. På evenemanget, som sänds på Helsingforskanalen, talar bland andra Andreas Schleicher, som är chef på OECD, Katariina Salmela-Aro, akademiprofessor, och Satu Järvenkallas, ställf. sektorchef vid Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor. Evenemanget öppnas av Helsingfors biträdande borgmästare Nasima Razmyar. 

”Det är förträffligt att Helsingfors har deltagit bland de första i den här betydelsefulla, banbrytande undersökningen. Vi kommer att fördjupa oss närmare i resultaten och utnyttja dem i det arbete som utförs på daglig basis i skolan och för att utveckla verksamheten”, berättar Satu Järvenkallas. 

Färdigheterna försämras i ungdomen – nödvändigt med övning

Uthållighet, nyfikenhet och optimism är centrala i undersökningen, vars fynd är att sociala och emotionella färdigheter korrelerar starkt med barnets socioekonomiska bakgrund och att det finns könsskillnader i de här färdigheterna. 

Undersökningen visar också att de emotionella och kommunikativa färdigheterna försämras i ungdomen och därför är det viktigt att man satsar på att lära ut dem till barn och unga i olika åldrar och att man kompletterar med övningar. 

”Undersökningen är unik och ny inom OECD:s forskningsfält. Det här har krävt mycket arbete. Ett resultat som är av särskild betydelse för Finland och Helsingfors är att ”sisu” är en av de mest centrala socioemotionella färdigheter som inverkar på skolframgången. Det är beklagligt att också ”sisu” är socialt ojämnt fördelad”, konstaterar akademiprofessor Katariina Salmela-Aro. 

Hon betonar emellertid att socioemotionella färdigheter inte är personlighetsdrag utan färdigheter som utvecklas framför allt i ungdomen. 

”I skolan kan man satsa på dem.” 

Välkommen för att höra hurudana resultat Helsingfors fick i
undersökningen!

Länk till det virtuella evenemanget.(Länk leder till extern tjänst) 

Evenemanget hålls på finska och engelska. En upptagning kommer att visas senare på Helsingforskanalen.

Länk till undersökningen.(Länk leder till extern tjänst)

(Länk leder till extern tjänst)