Nytt bibliotek till Fiskehamnen – skapas tillsammans med stadsborna

Bibliotekstjänsterna i Helsingfors stad utvidgas när det 38:e biblioteket öppnas i Fiskehamnen. Biblioteket kommer att finnas i köpcentret Redis utrymmen och invigningen planeras äga rum i slutet av hösten 2023. Konceptet för det nya biblioteket bildas användarorienterat genom att ta hänsyn till stadsbornas önskemål.
Pojken och Fiskehamnen.
Bild: Bilder: Maarit Hohteri / Janne Hirvonen

I och med Fiskehamnens bibliotek ökar antalet verksamhetsställen i Helsingfors biblioteksnätverk nu för första gången under 2000-talet. Det nya biblioteket stödjer i hög grad Helsingfors stadsbiblioteks mål att främja läsningen och bibliotekets satsningar på barn och unga.  
 
”Fiskehamnens bibliotek svarar mot invånarnas önskemål i den snabbt växande stadsdelen och stärker stadens närserviceutbud. Det är också en viktig satsning på barn och unga. Vi vill se till att alla har tillgång till kultur och böcker”, säger Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn. 
 
Bibliotekets moderna lokaler och mångsidiga tjänster kommer att betjäna alla. 
 
Helsingfors stadsbibliotek vill göra stadsbornas röst hörd samt beakta deras behov och idéer som en del av planeringen av det nya verksamhetsstället. Bibliotekspersonalen går under februari ut till köpcentret Redi där det ordnas olika popup-verkstäder.  
 
”Till verkstäderna som är öppna för alla kan Fiskehamnens invånare och köpcentrets kunder komma och berätta om sina tankar och idéer om vad det kommande biblioteket bör erbjuda stadsborna”, säger bibliotekschef Erna Marttila
 
Du kan delta i den samplaneringen också i webbtjänsten Säg din åsikt(Länk leder till extern tjänst) från och med den 14 februari.  

Information om planeringen av Fiskehamnens bibliotek ges i fortsättningen på Fiskehamnens biblioteks nätsida(Länk leder till extern tjänst) på nättjänsten Helmet och på Facebook-sidan(Länk leder till extern tjänst), som publiceras i början av februari.