Ny självmätningspunkt testas i Nordsjö central för hälsa och välbefinnande

Självmätningsenheten MedicubeX har installerats i Nordsjö central för hälsa och välbefinnande. Vid självmätningspunkten kan man göra de avtalade hälsomätningarna före själva mottagningen. När mätningarna gjorts på förhand blir det mer tid över för mottagningen.
Vid självmätningspunkten kan man mäta blodtryck, blodets syremättnad, hjärtfrekvens, temperatur och kroppssammansättning.  Bild: MedicubeX
Vid självmätningspunkten kan man mäta blodtryck, blodets syremättnad, hjärtfrekvens, temperatur och kroppssammansättning. Bild: MedicubeX

Vid självmätningspunkten kan man mäta blodtryck, blodets syremättnad, hjärtfrekvens, temperatur och kroppssammansättning. Dessutom kan man ta en begränsad EKG (hjärtfilm) som beskriver hjärtats funktion. Mätningsresultaten kan skrivas ut utan personuppgifter. Mätningen tar ca tio minuter.

- Innovationer såsom självmätningspunkten från MedicubeX Oy är välkomna på hälsostationerna. Jag tror att våra kunder är redo att ta emot denna typ av tjänster. Detta är också ett sätt att effektivisera vår service, säger Timo Lukkarinen, direktör för Helsingfors hälsocentraler.

Med hjälp av experimentet testas nya sätt för effektivare service, distansmottagningar och förebyggande vård.

Självmätningspunkten finns i andra våningen i Nordsjö central för hälsa och välbefinnande, vid hälsostationens lobby. Mätapparaten styr användaren och det är lätt att göra mätningarna. Det finns dessutom bruksanvisningar intill mätaren. Personalen hjälper vid behov. Det är frivilligt för kunderna att använda apparaten.

Helsingfors utvecklar framtidens hälsovård tillsammans med sina samarbetspartners

Experimentet pågår i ett år som ett samarbete mellan Helsingfors stad och uppstartsföretaget MedicubeX Oy, från Helsingfors. Testet är en del av Helsingfors stads verksamhet för utveckling och testplattformer, i vilken man utvecklar framtidens välfärdstjänster tillsammans med partners. Helsingfors erbjuder testplattformen, där vi testar, utvecklar och skalar upp nya innovationer. Självmätningspunkten har utvecklats inom programmet Health Incubator Helsinki, och den testas nu i praktiken vid Nordsjö hälsostation.

- Det är fint att Helsingfors nappade på idén om att utveckla apparaten. Jag tror att vi tillsammans kan erbjuda ett nytt sätt för kunderna att följa med och ta hand om sin hälsa. Det är frågan om världens första helt självgående maskin, vars resultat ett hälsovårdsproffs kan ha hjälp av vid bedömningen av en persons hälsa samt risk för hjärt- och kärlsjukdomar och metabola syndrom. Hösten 2023 lanseras en mer utvecklad version, säger Vili Kostamo, läkare och VD för MedicubeX Oy:n.