Nordiska skolan blir verklighet – verksamheten inleds hösten 2024

I augusti 2024 inleder Nordiska skolan sin verksamhet. Alla barn i Helsingfors är välkomna att ansöka om plats i skolan, oavsett vad deras modersmål eller hemadress är.
Nordiska skolan inleder sin verksamhet i grundskolan Yhtenäiskoulus utrymmen i Kottby.
Nordiska skolan inleder sin verksamhet i grundskolan Yhtenäiskoulus utrymmen i Kottby.

Nordiska skolan är den första skolan i Finland där nordiskt samarbete, nordisk kultur och de nordiska språken betonas i undervisningen.  

Verksamheten inleds i grundskolan Yhtenäiskoulus utrymmen i Kottby. Nordiska skolan kommer även att ha ett nära samarbete med Kottby lågstadieskola. 

Inom ramen för Nordiska skolan bildas en helt ny klass som alla kan söka till. Klassen får hälften av undervisningen på svenska och hälften på finska. 

”Jag är glad över att den unika Nordiska skolan förverkligas! Skolan är ett utmärkt alternativ för familjer med en finsktalande och svensktalande vårdnadshavare. Alla barn är ändå välkomna att ansöka om plats i den svensk-finska klassen, oavsett språkkunskaper. De första eleverna i den tvåspråkiga klassen börjar i augusti 2024”, säger Satu Järvenkallas, sektorchef vid fostrans- och utbildningssektorn. 

Finns det fler sökande än platser väljs eleverna ut genom lottning. 

Sari Sola, rektor för Yhtenäiskoulu, säger att Nordiska skolan erbjuder Yhtenäiskoulu en möjlighet att utveckla en ny verksamhetskultur som har sina rötter i delaktighet, hållbar utveckling och nordiskt samarbete. 

”I Yhtenäiskoulu ser vi det nordiska och tvåspråkighet som en styrka. Vi kommer att bjuda in hela skolgemenskapen till att utveckla den nya skolan. Hela skolan kommer också att ta del av den nordiska betoningen i läroplanen”, säger hon. 

Yhtenäiskoulu kommer även i fortsättningen att fungera som närskola för områdets finskspråkiga barn. Om ett barns närskola är Yhtenäiskoulu har barnet rätt till en plats i en finskspråkig klass.