Nio personer sökte tjänsten som kanslichef vid Helsingfors stad

Helsingfors stad söker en kanslichef för de följande sju åren. Ansökningstiden gick ut onsdagen den 10 maj kl. 16. Under ansökningstiden kom det in nio ansökningar. 
Stadshuset.
Helsingfors stadshus. Bild: Sakari Röyskö

Kanslichefen är Helsingfors stads högsta tjänsteinnehavare, som leder stadens centralförvaltning och är chef för stadskansliet, som lyder under stadsstyrelsen. Kanslichefen är också föredragande för stadsstyrelsen, dess sektioner och borgmästaren och är chef för stadens fyra sektorchefer. Kanslichefen har en central roll i ledningen av hela staden tillsammans med den övriga ledningsgruppen. 

De sökande är Outi Asmi, Arto LampinenStuba Nikula, Joonas Päivärinta, Katja Rantala, Sami Sarvilinna, Sven Saxén och Jukka-Pekka Ujula. En sökande ville inte att hans namn skulle offentliggöras.

Intervjuerna ordnas i maj–juni och valet av kanslichef behandlas i stadsstyrelsen och i stadsfullmäktige i augusti 2023. Den nuvarande kanslichefens tjänsteperiod går ut 14.10.2023 och den nya börjar 15.10.2023.