Lösglass som säljs i Helsingfors har god kvalitet

Helsingfors stads miljötjänster utredde den hygieniska kvaliteten på den lösglass som säljs i staden. Enligt resultaten har lösglasserna i regel god mikrobiologisk kvalitet.
Lösglasser som säljs i Helsingfors i regel god mikrobiologisk kvalitet.  Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners
Lösglasser som säljs i Helsingfors i regel god mikrobiologisk kvalitet. Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Prov togs på lös- eller mjukglass och förvaringsvatten för glasskopor i kiosker, kaféer, restauranger samt hos glasstillverkare. Under våren och sommaren 2023 togs totalt 57 prov på 48 objekt. Det togs 34 prov på lösglass, 21 på mjukglass och två på skopvatten.

Enligt resultaten har de lösglasser som säljs i Helsingfors i regel god mikrobiologisk kvalitet. Det fanns sju prov som var försvarliga eller dåliga. Resultaten av båda proven på skopvatten var av god kvalitet. De dåliga resultaten berodde huvudsakligen på det alltför höga antalet enterobakterier. På grund av de dåliga resultaten togs nya prov och aktörerna fick råd bland annat om användning av vattenpunkter och rengöring av dunkvatten och glassmaskiner.

Det finns flera faktorer som påverkar den hygieniska kvaliteten på glass: kvaliteten på råvaror, förvaringsförhållanden, glassmassans temperatur, rengöring och förvaring av glassmaskiner och glassutrustning samt slitaget på tillbehör och skopor.

I Helsingfors har det undersökts den mikrobiologiska kvaliteten på lösglass också 2008 och 2015. 2008 fanns det något att anmärka på i till och med vart fjärde prov. 2015 var kvaliteten på de prov som tagits i sommarkiosker och sommarkaféer för det mesta god.