Helsingissä myytävät irtojäätelöt hyvälaatuisia

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut selvitti myytävän irtojäätelön hygieenistä laatua. Tulosten perusteella irtojäätelöt ovat pääsääntöisesti mikrobiologiselta laadultaan hyviä.
Helsingissä myytävät irtojäätelöt ovat pääsääntöisesti mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners
Helsingissä myytävät irtojäätelöt ovat pääsääntöisesti mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Kioskeista, kahviloista, ravintoloista sekä jäätelönvalmistajilta otettiin näytteeksi irto- tai pehmeäjäätelöä ja jäätelökauhan säilytysvettä. Näytteitä otettiin kevään ja kesän 2023 aikana yhteensä 57 kappaletta 48 kohteesta. Irtojäätelöstä otettiin 34 näytettä, pehmeäjäätelöstä 21 ja kauhavedestä kaksi.

Tulosten perusteella Helsingissä myytävät irtojäätelöt ovat pääsääntöisesti mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Välttäviä tai huonoja näytteitä oli seitsemän. Kauhavesien molemmat tulokset olivat laadultaan hyviä. Huonot tulokset johtuivat pääosin enterobakteerien liian suuresta määrästä. Huonojen tulosten takia otettiin uusintanäytteet, ja toimijoita neuvottiin muun muassa vesipisteiden käytettävyydessä ja kanisterivesien sekä jäätelölaitteiden puhdistuksesta.

Jäätelön hygieeniseen laatuun vaikuttavat monet seikat: raaka-aineiden laatu, säilytysolosuhteet, jäätelömassan lämpötila, jäätelölaitteiden ja välineiden pesu ja säilytys sekä välineiden ja otinten kuluneisuus.

Helsingissä on tutkittu irtojäätelön mikrobiologista laatua myös vuosina 2008 ja 2015. Vuonna 2008 peräti joka neljännessä näytteessä oli huomautettavaa. Vuonna 2015 kesäkioskeista ja -kahviloista otettujen näytteiden laatu oli suurelta osin hyvä.