Lär dig hur du kan påverka stadens deltagande budgetering på mötet om OmaStadi

Hur kan jag vara med och bestämma om hur pengar ska användas i OmaStadi deltagande budgetering? Hurudana förslag kan man lägga fram i OmaStadi? Du får svar på bland annat dessa frågor på öppningsmötet för OmaStadi 2023–2024 torsdagen den 24 augusti klockan 16.30–18.
OmaStadi-rundan för förslag till den deltagande budgeteringen startar måndagen den 2 oktober.  Bild: Helsingfors stad
OmaStadi-rundan för förslag till den deltagande budgeteringen startar måndagen den 2 oktober. Bild: Helsingfors stad

Öppningsmötet för OmaStadi äger rum på stadshusets evenemangstorg (Norra Esplanaden 11–13).
Under mötet berättar borgmästare Juhana Vartiainen, olika aktörer, representanter för olika organisationer samt en invånare om OmaStadi och deltagande budgetering.

Program

Kl. 16.30–17 Stadin Juhlaorkesteri uppträder
Kl. 17 Välkommen
Kl. 17.05 OmaStadi 2023–2024
•    Hur OmaStadi går till
•    Hur stadens tjänster stöder invånarnas delaktighet
•    En organisation berättar om OmaStadi
•    En invånares erfarenheter
•    Presentation av OmaStadi-fadderskapet
Kl. 17.45 Borgmästarens anförande
Kl. 17.55 Slutkommentarer

Evenemanget är öppet för alla. Publiken ombeds anmäla sig i förväg med webbformuläret.
Anmäl dig till evenemanget (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

En direktsändning från evenemanget kan följas på Helsingforskanalen från och med klockan 17. En inspelning finns tillgänglig efteråt.

Vad är OmaStadi för deltagande budgetering?

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Via verksamheten används 8,8 miljoner euro för att genomföra förslag som invånarna kommit med. Alla stadsbor som fyllt 13 år kan komma med förslag på hur staden ska utvecklas.Bra förslag gör staden trivsammare och roligare och förbättrar dess funktionalitet.

Den årliga OmaStadi-rundan ska snart börja för tredje gången och förslag kan skickas in via webbplatsen omastadi.hel.fi den 2–15 oktober.