Enkätundersökning om delaktigheten i finländska social- och hälsovårdstjänster hos invandrare pågår

Nätverket Osana, som ingår i Stiftelsen för Rehabilitering, utreder hur delaktigheten i social- och hälsovårdstjänsterna förverkligas hos personer som flyttat till landet. För detta ändamål har man skapat två elektroniska frågeformulär.
Äiti ja lapsi.
Bild: Pexels

Med det första frågeformuläret kartläggs erfarenheterna hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården av arbete med personer som flyttat till Finland. Med det andra frågeformuläret kartläggs erfarenheterna av användningen av social- och hälsovårdstjänsterna hos personer som flyttat till Finland.  

Syftet är att ge yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården stöd i deras dagliga arbete och att främja utvecklingen av social- och hälsovårdens tjänster så att människor som flyttat till Finland ska kunna använda tjänsterna bättre och ha större nytta av dem än i dagsläget. Enkätundersökningen besvaras anonymt och data som fås behandlas konfidentiellt. Resultaten rapporteras så att inga svarspersoner kan identifieras. 

Arbetar du inom social- och hälsovården? 

Svara på enkätundersökningen om kundarbetet med personer som flyttat till Finland via denna länk(Länk leder till extern tjänst)

Har du flyttat till Finland från ett annat land? 

Berätta för oss om dina erfarenheter av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland och svara på enkäten via denna länk.(Länk leder till extern tjänst) Enkäten för personer som flyttat till Finland kan besvaras på följande språk: finska, svenska, engelska, ryska, estniska, somali, arabiska. 

Läs mer här.  (Länk leder till extern tjänst)  

Kuva: Pexels