Kultur till förorter – hur gör man det?

Stadsborna deltar mycket aktivare i konst- och kulturevenemang i innerstaden än i förorterna. Biträdande borgmästare för kultur och fritid Paavo Arhinmäki ordnar den 6 juni ett seminarium som är öppet för alla. I seminariet behandlar man djupgående tillsammans med sakkunniga hur vi kan skapa inkluderande konst och kultur i förorterna.
Kuvituskuva kulttuuriseminaari-uutiseen
Bild: Juha Valkeajoki

Helsingfors har ett mycket omfattande och mångsidigt konst- och kulturutbud. Dock enligt statistiken går de helsingforsare som bor i innerstaden oftare till exempel på teater än de helsingforsare som bor i förorterna. 44 procent av de barn och unga som bor i södra Helsingfors deltar i grundläggande konstundervisning, medan deltagandet i östra och nordöstra Helsingfors ligger under tio procent.

– Det är viktigt att alla helsingforsare har jämlika möjligheter att uppleva konst och kultur. Vi vill tillsammans med konstskapare och kulturaktörer söka lösningar till hur vi kan öka kulturutbudet i förorterna och deltagandet i kultur, säger Helsingfors biträdande borgmästare för kultur och fritid Paavo Arhinmäki.  

Biträdande borgmästare Arhinmäki ordnar ett seminarium Kulttuuria kaikille – miten se tehdään? på evenemangstorget vid Helsingfors stadshus, Norra Esplanaden 11–13, torsdagen den 6 juni klockan 12.30–14.30.

I seminariet hörs sakkunnigas presentationer om jämlik konst och kultur och byts erfarenheter av och tankar på bland annat genomförande av utvecklingsprojekten inom Helsingforsmodellen i förorterna.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade av ämnet, och man kan följa en direktsändning av seminariet även via Helsingforskanalen. Seminariets första del hålls på engelska.

Efter seminariet klockan 15–16 ordnas ett infomöte om riktlinjerna och fokusområdena för den kommande perioden (2025–2027) för utvecklingsstöd inom den så kallade Helsingforsmodellen som stadens kulturtjänster ansvarar för.