Kompletteringsbyggnation planeras för Bilhuskvarteret – idéer sökes genom en arkitekttävling

En utbyggnad planeras för Bilhuskvarteret i Kampen. Arkitekttävlingen för kompletteringsbyggnationen inleds måndagen den 4 december. Syftet med tävlingen är att hitta en helhetsplan som fungerar för området och som utgör grunden för en ändring i detaljplanen.
Ilmakuva Autotalokorttelista.
Bild: Panu Turunen

Avsikten är att planera kompletteringsbyggnation med fokus på kontors- och affärslokaler för området norr om Bilhuskvarteret som för närvarande fungerar som parkeringsplats och gata, och att utveckla verksamheten i kvarteret. I januari i år godkändes planeringsprinciperna för området av stadsmiljönämnden.

Sökes kompletteringsbyggnation som livar upp kvarteret med hänsyn till områdets särdrag

Målet är att med hjälp av tävlingen hitta en planeringslösning som tar hänsyn till områdets särdrag och utgångsläge vad gäller stadsbilden, och som erbjuder ett högklassigt och intressant kvarter. Målet är att effektivisera användningen av hela kvarteret, göra det mer funktionellt och liva upp området. På gatunivå kommer nya affärslokaler att byggas med koppling till det befintliga, växande kommersiella utbudet. Målet för de övre våningarna är att bygga moderna och anpassningsbara kontorsutrymmen som bidrar till att stärka ställningen för stadens centrum som arbetsplatsområde, i enlighet med målen för generalplanen.

Projektet har höga mål när det gäller hållbar utveckling, och nybyggnationen bör planeras för att vara synnerligen anpassningsbar, resurseffektiv och för att främja cirkulär ekonomi. Tävlingen arrangeras som ett samarbete mellan LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning och Helsingfors stad. Att främja hållbart byggande är ett viktigt mål för båda arrangörerna.

Arkitekttävlingen arrangeras i form av en inbjudningstävling där de främsta byråerna inom branschen väljs ut. I tävlingen deltar arkitektbyråerna ARCO, Arkkitehtitoimisto Opus, JKMM Arkkitehdit och PES-Arkkitehdit.

Tävlingdsbidragen kommenteras av allmänheten i mars

Under den förberedande fasen av projektet, våren 2022, genomfördes enkätundersökningen Säg din åsikt(Länk leder till extern tjänst) där man kartlade stadsbornas synpunkter på en eventuell kompletteringsbyggnation på området. Många kommentarer visade att området för närvarande är dystert och att det behöver utvecklas. Kompletteringsbyggande sågs som en inspirerande utvecklingsriktning och informanterna önskade ambition och hög standard när det gäller arkitekturen.

Tävlingsbidragen presenteras i tjänsten Säg din åsikt strax efter tävlingstiden gått ut i mars 2024. Stadsborna ombes ge feedback på tävlingsbidragen och idéer för vidare bearbetning. Feedbacken utnyttjas sedan när tävlingen avgörs. Enligt den preliminära tidtabellen kommer vinnaren av tävlingen att väljas i april 2024. Efter tävlingen inleds förberedelserna för ändringen av detaljplanen på basis av det bidrag som vunnit tävlingen.