Autotalokortteliin suunnitellaan täydennysrakentamista – ideoita haetaan arkkitehtuurikilpailun kautta

Kampissa sijaitsevaan Autotalokortteliin suunnitellaan laajennusta. Täydennysrakentamista koskeva arkkitehtuurikilpailu käynnistyy maanantaina 4. joulukuuta. Kilpailun tarkoituksena on löytää alueelle toimiva kokonaissuunnitelma, joka toimii pohjana asemakaavan muutokselle.
Ilmakuva Autotalokorttelista.
Kuva: Panu Turunen

Autotalokorttelin pohjoispuolella sijaitsevalle, nykyisellään pysäköintialueena ja katuna toimivalle alueelle on tarkoitus suunnitella toimisto- ja liiketilapainotteista täydennysrakentamista sekä kehittää korttelin toimintaa. Alueen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa tämän vuoden tammikuussa.

Haussa korttelia elävöittävä, alueen erityispiirteet huomioiva täydennysrakentaminen

Kilpailun avulla halutaan löytää suunnitteluratkaisu, joka huomioi alueen erityispiirteet ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat sekä tarjoaa laadukkaan ja mielenkiintoisen historiallisen kerrostuman kortteliin. Tavoitteena on koko korttelin käytön tehostaminen, toimivuuden parantaminen ja alueen elävöittäminen. Katutasoon on luvassa uutta liiketilaa, joka kytkeytyy olemassa olevaan, kehittyvään kaupalliseen tarjontaan. Ylempiin kerroksiin on tarkoitus sijoittaa modernia ja muuntojoustavaa toimistotilaa, jolla osaltaan vahvistetaan keskustaa työpaikka-alueena yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 

Hankkeella on korkeat tavoitteet kestävän kehityksen suhteen ja uudisrakennus tulee suunnitella erityisen muuntojoustavaksi, resurssitehokkaaksi ja kiertotaloutta edistäväksi. Kilpailun järjestävät yhteistyössä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Helsingin kaupunki. Kestävän rakentamisen edistäminen on tärkeä tavoite molemmille kilpailun järjestäjille. 

Arkkitehtuurikilpailu järjestetään kutsukilpailuna, johon valitaan alan kärkitoimistoja. Kilpailussa ovat mukana arkkitehtitoimistot ARCO, Arkkitehtitoimisto Opus, JKMM Arkkitehdit ja PES-Arkkitehdit.

Kilpailuehdotukset yleisön kommentoitavaksi maaliskuussa

Hankkeen valmisteluvaiheessa, keväällä 2022, järjestettiin Kerro kantasi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-kysely, jossa kartoitettiin kaupunkilaisten näkemyksiä alueen mahdollisesta täydennysrakentamisesta. Monessa kommentissa todettiin, että alue on nykyisellään kolkko ja se kaipaa kehittämistä. Täydennysrakentaminen nähtiin innostavana kehityssuuntana ja arkkitehtuurin osalta toivottiin kunnianhimoa ja korkeaa tasoa.

Kilpailuehdotukset esitellään Kerro kantasi -palvelussa pian kilpailuajan päättymisen jälkeen maaliskuussa 2024. Kaupunkilaisilta pyydetään palautetta kilpailuehdotuksista ja ideoita jatkotyöstöä varten. Saatua palautetta hyödynnetään kilpailun tuomaroinnissa. Alustavan aikataulun mukaan kilpailun voittaja valitaan huhtikuussa 2024. Kilpailun jälkeen käynnistetään asemakaavan muutoksen valmistelu kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.