Kioskföretagare till Maruddens och Lillforsens badstrand

Helsingfors stads idrottstjänster hyr ut kioskplatser för nästa tre år vid Maruddens och Lillforsens badstränder.
Det söks efter en kioskföretagare till Lillforsens badstrand, men även till Maruddens badstrand. Bild: Helsingfors stad Bild: Helsingin kaupunki
Det söks efter en kioskföretagare till Lillforsens badstrand, men även till Maruddens badstrand. Bild: Helsingfors stad Bild: Helsingin kaupunki

Platserna hyrs ut genom öppen ansökan och företag med aktuellt FO-nummer kan hyra dem. Om det kommer in fler än en ansökan för en plats, väljs ansökan som erbjuder det högsta hyrespriset för platsen i fråga. Aktören ska utreda och anskaffa myndighetstillstånden som krävs för dennes verksamhet (till exempel tillstånd av livsmedels- eller miljötillsynsmyndigheten, eller av räddningsmyndigheten. När myndighetstillstånden är i ordning kan man teckna ett hyresavtal om platsen i fråga.

Ansökningarna ska skickas till: helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) före den 15 april 2024 klockan 12.00.

Följande uppgifter ska anges i en bilaga till ansökan:
Diarienummer: HEL-004271
Företagets namn, adress, kontaktperson, FO-nummer
Platsens namn, erbjuden hyra/period/euro utan mervärdesskatt per år.

Hyresavtalet är tre år långt. Minimibeloppet av hyran är 1 000 euro/år. Det tas ut 200 euro/verksamhetsperiod för elektriciteten.

Kioskerna har en verksamhetsperiod på max fyra månader, 1.5–31.8.

Mer information:
Jukka Lundgren
tfn 09 3107 1513
e-post: jukka.lundgren@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)