Marjaniemen ja Pikkukosken uimarannoille haetaan kioskiyrittäjiä

Helsingin kaupungin liikuntapalvelut vuokraa seuraaviksi kolmeksi vuodeksi Marjaniemen ja Pikkukosken uimarantojen kioskipaikkoja.
Pikkukosken uimarannan lisäksi kioskiyrittäjiä haetaan Marjaniemen uimarannalle. Kuva: Helsingin kaupunki Kuva: Helsingin kaupunki
Pikkukosken uimarannan lisäksi kioskiyrittäjiä haetaan Marjaniemen uimarannalle. Kuva: Helsingin kaupunki Kuva: Helsingin kaupunki

Kohteet vuokrataan avoimena hakuna, ja ne ovat vuokrattavissa yrityksille, joilla on voimassa oleva y-tunnus. Jos yhteen kohteeseen tulee enemmän kuin yksi hakemus, valitaan se, joka tarjoaa korkeamman vuokrahinnan ko. kohteeseen. Toimijan tulee selvittää ja hankkia toimintansa edellyttämät viranomaisluvat (näitä voivat olla esim. elintarvikevalvonta-, ympäristövalvonta- tai pelastusviranomaisen myöntämät luvat). Kun viranomaisluvat ovat kunnossa, voidaan tehdä vuokrasopimus ko. kohteesta.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 15.4.2024 kello 12.00 mennessä.

Hakemuksen liitteeseen tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:
Diaarinumero: HEL-004271
Yrityksen nimi, osoite, yhteyshenkilö, y-tunnus
Kohteen nimi, tarjottu vuokra / kausi / euroa ilman arvonlisäveroa vuosi.

Vuokrasopimuksen pituus on kolme vuotta. Vuokran minimihinta 1000 €/vuosi. Sähköstä peritään 200 €/toimintakausi.

Kioskien toimintakausi on vuosittain maksimissaan neljä kuukautta, 1.5.–31.8.

Lisätietoja:
Jukka Lundgren
puh: 09 31071513
sähköposti: jukka.lundgren@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)