Juha Jolkkonen har valts till sektorchef för social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 1 november att välja medicine licentiat Juha Jolkkonen till tjänsten som sektorchef för social-, hälsovårds- och räddningssektorn för en tidsperiod på sju år.
Social-, hälsovårds- och räddningssektorns sektorchef Juha Jolkkonen.
Social-, hälsovårds- och räddningssektorns sektorchef Juha Jolkkonen. Bild: Sakari Röyskö

Juha Jolkkonens nya mandatperiod börjar 20.12.2023. Jolkkonen har sedan 2016 varit sektorchef för Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. Under det senaste året har han varit sektorchef för social-, hälsovårds- och räddningssektorn. 

Före detta har Jolkkonen arbetat som verkschef för Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk samt avdelningschef för social- och hälsovårdsverkets sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster. Dessutom har han arbetat som direktör för resultatområdet och chef för resultatenheten för äldre- och handikappservice vid Vanda stad samt som sakkunnigläkare på Novartis Finland Oy.

Juha Jolkkonens styrka är ingående kännedom om Helsingfors social- och hälsovårdssektor och 20 års gedigen erfarenhet av mångsidiga ledaruppgifter. Han har haft en central roll i organisationsreformen av stadens social-, hälsovårds- och räddningssektor och i genomförandet av sektorändringen. 
Sektorchefen för social-, hälsovårds- och räddningssektorn är chef för cheferna för servicehelheterna inom sektorn samt sektorns förvaltningsdirektör.