Invånarna i Tölö bjuds in till borgmästarens invånarkväll den 25 april

Borgmästarens invånarkväll ordnas i Tölö servicecentral torsdagen 25.4.2024 klockan 18.30–20.00. Diskussionsmötet som leds av borgmästare Juhana Vartiainen kan ses även som direktsändning via Helsingforskanalen.
Tölö är en livlig stadsdel. Bild: Paavo Jantunen
Tölö är en livlig stadsdel. Bild: Paavo Jantunen

Invånarna i Tölö är välkomna att diskutera om aktuella frågor som gäller Tölö i Tölö servicecentral. En annan möjlighet är att delta i invånarkvällen på webben via Helsingforskanalen då man kan skicka frågor till kvällen via meddelandekanalen.

– Vi ordnar borgmästarens invånarkväll i Tölö där det finns ramar för både kultur och idrott. I Tölö är det bra att bo och försöka nå sina mål. Jag är intresserad av att höra vad för aktuella tankar Tölöborna har om sin stadsdel, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Innan diskussionerna inleds öppnas ett popup-torg i Tölö servicecentral från och med kl. 17.30. Torget erbjuder möjligheter att diskutera frågor som rör Tölö med stadens sakkunniga och andra aktörer i området till klockan 18.30.

Via enkäten Säg din åsikt(Länk leder till extern tjänst) kan du skicka arrangörerna tankar och idéer om hur Tölö kunde utvecklas. Enkäten stängs den 18 april. 

 Inför borgmästarens invånarkväll i Tölö har vi gjort två videohälsningar med traktens invånare(Länk leder till extern tjänst). Unga berättar(Länk leder till extern tjänst) om livet i Tölö.

På borgmästarens invånarkväll i Tölö var diskussionen livlig. Om du inte kunde delta kan du se inspelningen här.(Länk leder till extern tjänst)

Borgmästarens invånarkvällar har långa anor

 

På initiativ av stadsdirektör Teuvo Aura började man i mitten av 1970-talet ordna Helsingforstimmar, under vilka experterna besvarade frågor av invånare och journalister.

Invånarkvällarna är alltjämt diskussionsmöten där invånarna har möjlighet att ställa frågor om stadens verksamhetsområden direkt till borgmästaren och stadens sakkunniga.

Staden övergick till borgmästarmodellen i juni 2017, då man beslutade att kalla evenemanget för borgmästarens invånarkväll. Borgmästarens invånarkvällar etablerades då med två delar: ett popup-torg som inleder kvällen och därefter ett diskussionsavsnitt.

Det ordnas 3–4 borgmästarens invånarkvällar per år för invånare i en viss stadsdel eller ett visst område.  Man diskuterar frågor som invånarna i området lyfter fram. 

Stadsdelens invånarföreningar och andra allmännyttiga aktörer är samarbetspartner i arrangemangen.