Invånarevenemang om småbarnspedagogikens servicenät i Berghäll torsdag 21.9

Helsingfors stad ordnar ett invånarevenemang för alla intresserade om läget inom småbarnspedagogikens servicenät i Berghäll torsdagen den 21.9.2023 kl. 17.00–18.30.
Lapset leikkivät päiväkodissa.
Bild: Maija Astikainen

Evenemanget ordnas i Aleksis Kiven peruskoulus festsal på adressen Borgågatan 2.

På plats finns Helsingfors stads chef för den finskspråkiga småbarnspedagogiken Miia Kemppi, områdeschefen Sirpa Juuri och chefen för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken Jenni Tirronen. På plats finns även sakkunniga från fostrans- och utbildningssektorn samt stadsmiljösektorn.