I Helsingfors stadskärna testar man gröna väggar som skydd mot trafikbuller

För att förbättra ljudmiljön i Helsingfors testar man under sommaren tillfälliga bullerskydd. De gröna bullerskydden har placerats på Högbergsgatan utanför Designmuseet och på Mannerheimvägen vid Skillnadstorget. Med hjälp av testet utreder man hur modulär grönstruktur påverkar den lokala ljudmiljön och trivseln i områdena.
Det modulära gröna bullerskydd som designats och producerats i samarbete mellan InnoGreen, Parkly och WSP Finland erbjuder stadsborna ett trivsamt vardagsrum på Skillnadstorget. Väggen erbjuder sittplatser omgivna av ett stort antal växter av olika slag och skyddar mot trafikbuller från två håll.  Bild: Vesa Laitinen
Det modulära gröna bullerskydd som designats och producerats i samarbete mellan InnoGreen, Parkly och WSP Finland erbjuder stadsborna ett trivsamt vardagsrum på Skillnadstorget. Väggen erbjuder sittplatser omgivna av ett stort antal växter av olika slag och skyddar mot trafikbuller från två håll. Bild: Vesa Laitinen

Vid årsskiftet sökte man nya lösningar för att testa gröna bullerskydd genom en öppen anbudsbegäran. Syftet var att hitta innovativa lösningar för att skapa tystare och trivsammare gröna fickor i en tät stadsmiljö, vilka också skulle kunna innebära fördelar för främjandet av exempelvis den biologiska mångfalden, mikroklimatreglering eller regleringen av regnvatten. 

Man valde ut två olika typer av gröna bullerskydd som ska testas. Det gröna bullerskydd som designats och producerats av Wau Efekt finns utanför Designmuseet på Högbergsgatan och fungerar som en grönskande oas med sittplatser. Den förändringsbara väggen avgränsar stadsutrymmet och skapar lättillgängliga utomhusutrymmen. Här har det gröna bullerskyddet fått en böjd form och skyddade sitthål inuti konstruktionen. 
 
Det modulära gröna bullerskydd som designats och producerats i samarbete mellan InnoGreen, Parkly och WSP Finland erbjuder stadsborna ett trivsamt vardagsrum på Skillnadstorget. Väggen erbjuder sittplatser omgivna av ett stort antal växter av olika slag och skyddar mot trafikbuller från två håll. På båda ställena utför WSP dessutom bullermätning som gör det möjligt att undersöka och bekräfta effekterna av de gröna bullerskydden.

Trivsammare stadsutrymmen för invånarna genom gröna bullerskydd

Med hjälp av experimentet samlar man praktisk erfarenhet av mångsidiga gröna lösningar som lämpar sig för stadsutrymmen och som syftar till att förbättra ljudmiljön. Samtidigt undersöker man vilka tekniska lösningar som kan kombineras med gröna bullerskydd.  I väggarna finns till exempel sensorer som mäter temperaturen och luftfuktigheten. Dessutom följer staden upp hur mycket bullerskydden används och utreder användarnas upplevelser. 

”Vi testar nu för första gången en bullerbarriär av det här slaget som passar in i ett tätt stadsutrymme. Vid sidan av bullerbekämpningen ökar bullerskydden den grönskande växtligheten, de erbjuder en skyddad rastplats och konstruktionerna kan dessutom återanvändas i framtiden", säger Jenni Kuja-Aro, ledande miljöexpert inom stadsmiljösektorn. 

Helsingfors en försöksplattform för hållbara stadsinnovationer

Hela Helsingfors fungerar som en utvecklings- och försöksplattform för företag att testa smarta och hållbara innovationer. Testet med gröna bullerskydd är en del av stadens försöksplattformsverksamhet och genomförs i samarbete mellan Business Helsinki och stadsmiljösektorn. 

I försöksplattformsverksamheten Testbed Helsinki tillämpas produkter och lösningar från företag på den fysiska stadsmiljön, och dessutom bl.a. på utvecklandet av hälsa, välfärd, fostran och utbildning samt digitala tjänster. Genom experimenten får företagen praktiska erfarenheter i en genuin stadsmiljö, samt respons för att utveckla sina produkter och sin affärsverksamhet. 

"Testet med gröna bullerskydd är ett bra exempel på en innovationsverksamhet som kombinerar hållbarhetsperspektivet, fördelar för företagens produktutveckling och affärsverksamhet samt målet att förbättra livskvaliteten i stadsbornas livsmiljö", säger Kimmo Heinonen, chef för Business Helsinkis team för innovationstjänster.

De gröna bullerskydden är tillgängliga för alla stadsbor fram till september.